DNA tester viser at ca. halvparten av strilene stammer fra keltere, fra Irland osv. Resten av oss striler har da andre opphav.