Mer enn 2100 tankskip annløper Mongstad hvert år. Ca. 500 av disse har enkel bunn. (Dette er fra 2002)

Mer enn 2100 tankskip annløper Mongstad hvert år. Ca. 500 av disse har enkel bunn.

  • Info:    Ifølge våre informanter vil det enda ta mange år (2015) før verdens tankflåte har utfaset gamle skip med enkel skrogbunn. 
  • Det har vært hard internasjonal politisk tautrekking om å forby enkeltskrog, men særlig land som Frankrike og Hellas har holdt igjen for å beskytte sin «gamle» flåte. Det har kommet frem i det siste at også Norge har vært pådriver for å beholde gamle enskrogs-skip så lenge som mulig.
  • Desverre ser det ikke ut som våre myndigheter vil sette forbud mot innseiling av gamle skip og det er derfor opp til befrakterne å bestemme. 
  • Vi får håpe de tenker konsekvens og også tar ansvaret hvis en grunnstøting skulle skje med 300.000 tonn oljeprodukter flytende rundt alle strender.