Bra å vite hvor pengene går.

Siden det er for dyrt å få kvikksølvet opp fra U-864 så kan vi glede oss over at våre myndigheter tar tak ute i den store verden .

https://www.aftenposten.no/verden/i/E1Opl/Norske-bistandsmidler-betaler-innsats-mot-kvikksolvforgiftning-i-Kina