Sammendrag U-864 Mai 2018

Hva er det som hindrer politikerne i å få et anbud på å ta ut kvikksølvflaskene fra kjølen på U-864?

Fakta:

 • Ta kvikksølv flaskene ut uten å heve vraket:
 • Å ta flaskene ut fra kjølen uten å heve vraket er karakterisert som «et standard subsea prosjekt med kjent utstyr» av firma i oljebransjen.
 • Det ble gitt tilbud om dette så tidlig som i 2010.
 • Det har allerede blitt borret hull inn i en kjølkasse men den var tom. Så skulle en tro at det var bare å borre kikkhull inn i resten for å se og ta ut der det var noe?
 • Antatt verdi av denne mengde kvikksølv er ca. 400 millioner NOK.
 • Kvikksølvubåten U-864 med sine 65.000 kg kvikksølv i 1875 flasker har nå vært et tema siden 2003 da den ble «gjenoppdaget».
 • Våre myndigheter har visst om den siden 1990.
 • Flaskene med kvikksølv som ble tatt opp i 2007 hadde enkelte steder bare 1mm veggtykkelse igjen av 5 mm i 1945.
 • 4 mm veggtykkelse tært bort på 60 år, 1mm hvert 15 år.
 • Nå i 2018 må en regne med at det nærmer seg hull i mange flasker.
 • Kvikksølv som renner ut går over til metylkvikksølv og blir tatt opp i næringskjeden.
 • Det er hovedsakelig sulfatreduserende bakterier som står for forandringen.
 • Metylkvikksølv er «fettelskende» i motsetning til vanlig kvikksølv.
 • I fisken er det derfor metylkvikksølvet som blir værende igjen i fiskevevet og havner på middagsbordet vårt.
 • http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M266/M266.pdf
 • Grave over?
 • Siden 2003 har «ekspertisen» fått over 100 millionen NOK for å fortelle oss at alt blir bra bare de får grave masse stein og grus over.
 • Pussig nok gikk det 10 år før det ble oppdaget at det var «fare for» at vraket kunne gli ut og det ble laget en støttefylling som nå har satt seg siden juni 2016.
 • Var ikke den faren tilstede de første årene da alt skulle graves over?
 • Vraket er delt i 2 hoved vrakdeler.
 • Hvis en skal dynge ned vraket med flere hundre tusen tonn grus vil det jo trenge inn gjennom de deler som er de «åpne» bruddstedene.
 • Her hjelper det ikke at trykkskroget er av 22mm tykkelse og er tenkt å stå imot når grusmassene kan gå inn «bakveien».
 • Og inni er det 24 skarpe torpedoer blant annet.
 • Jordskjelv:
 • Vestlandet er en region i Nord Europa med flest jordskjelv.
 • Å grave over er den dårligste ide´en.
 • Siste skjelv 7.november 2017 styrke 3.8
 • Bare 15 km fra U-864.
 • Hvor nært må det være osv.?

 

 • Prøver:
 • Det er tatt prøver som viser liten grad av forurensing foreløpig. Ikke så rart siden de fleste flasker ikke har gått hull på enda. Så da skal vi bare vente?
 • Utdrag fra lasteliste mottatt 2004:
 • U-864 var lastet med «betydelig krigsviktig last», 20 flyeksperter + mannskap på 53, papirer (formler), rakett- og flymodeller, rakettdrivstoff osv.
 • 30 beholdere med tungtvann og 65.000 kg kvikksølv.
 • U-864 var altså lastet med aller siste nytt i høyteknologi som Tyskland hadde. (Somit war U-864 ein Boot mit deutscher neuester Hightech Ladung vom Stande 1944-45).
 •  
 • Hva var om bord?
 • Det har vært hevdet at det er uranoksid om bord.
 • Utdrag fra lastelisten som jeg har tilgang til viser at dette IKKE var tilfelle.
 • ( In dem Ultrabeleg steht nichts von Uranoxid.)
 • Det kom bare 500 kg uranoksid til Japan, 500 kg gikk tapt underveis og 500 kg var om bord på U-234 som overga seg mai 1945.
 • Politisk Kontakt:
 • Jeg har siste tid (16.mai) sendt mail til statsminister og alle stortingsgrupper.
 • 3 opposisjonspartier har svart meg hvorav Arbeiderpartiet har hentet flere opplysninger i etterkant.
 • Hovedspørsmål til miljøminister:
 • Hvorfor innhentes det ikke anbud på å få opp flaskene fra kjølen og la vraket ligge?