Støttefyllingen må bygges uavhengig av hvilket hovedtiltak som velges for å håndtere kvikksølvforurensningen fra U-864.

Prestisje og forvirring på Fedje

DEBATT: Forvirring og kunnskapsmangel preger debatten om U-864.

I mellomtiden lekker sannsynligvis kvikksølvet ut i sjøen.

http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Prestisje-og-forvirring-pa-Fedje-322709b.html

http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Desember/Nederlandsk-selskap-skal-legge-stottefylling-ved-U-864/

Når kvikksølvet lekker ut av beholderne og kommer i kontakt med bunnsedimenter og sjøvannet blir det omgjort til metyl kvikksølv.

Dette blir tatt opp i næringskjeden fra de minste organismer og videre til fisk og krabbe som vi spiser.

Støttefylling ferdiggjort juni 2016. – Trenger 12-18 måneder for å «sette» seg.

Kommunikasjonssvikt?

Kvikksølvbeholdere med 5 mm tykke vegger 1945.

 • I 2007 hadde veggtykkelsen på 2 beholdere som Kystverket tok opp blitt bare 1 mm enkelte steder.
 • Reduseres altså med 1 mm hvert 15 år. (4 mm på 62 år).

Hvor lang tid går det da før kvikksølvet lekker ut og blir omdannet til metyl kvikksølv som tas opp i næringskjeden ? 

http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Juni/U-864-Mattilsynet-opphever-advarsel-om-sjomat-/

Nå 2017 (10 år etter) er det å anta at 2/3 av den 1 mm er borte.- Dette har ikke mattilsynet tatt hensyn til og har sommeren 2015 friskmeldt området rundt for fisk og krabbe!

Hva bør gjøres ?

Å heve hele eller deler av vraket er det som utgjør størst risiko for at noe kan gå galt underveis.

Det fins også 24 torpedoer ombord blant annet.

 • Men det er heller ikke nødvendig å heve vraket.
 • Det er kvikksølvet som vi vet ligger i kjølen vi skal ha opp.
 • Det har blitt borret hull i en kjølkasse for sjekk men den var tom.
 • Så er det vel bare å få åpnet alle kjølkassene og få opp beholderne?
 • Hittil har en bare gang på gang hevdet at alt må tildekkes og at det vil holde i 3400 år!
 • Hvordan en kommer frem til dette tallet vet vi ikke.
 • Vi vet at vanlig stål i beholderne tæres ned med 1 mm hvert 15 år.
 • Vi vet at trykkskroget er 22 mm tykt og av spesialstål.  22 x 15 = 330 år.
 • Har en så bare ganget med 10 siden trykkskroget er av en annen og bedre type stål. ?
 • Jordskjelv f.eks. har en da også garanti for IKKE skal forekomme noen gang her ?

 

Bønn til politikerne…Bestem dere, -få opp kvikksølvet og dekk til vraket og området rundt etterpå.