Begge alternativer er mulig. Hvorfor skal den da tildekkes?