U-864 Møte på fedje 27.juni 2018

U-864 Møte på Fedje 27.juni med Kystverket+++++, samferdselsminister, stortings politikere osv. 

Nå er det Høyre, Frp og Venstre som er på dette vaktskiftet og må da ta ansvar for det som skjer på deres vakt. ——Tålmodigheten er slutt og frustrasjonen er minst 13 på en skala fra 1-10 for de som har fulgt dette siden 2003 og bryr seg. ——-Vi har nå en statsminister som nylig har vært på utenlands turne for å samle alle gode krefter for opprydding av plast i havet. ——Hvis, —jeg sier hvis —-den regjeringen hun leder beslutter å dekke til den STØRSTE miljøbomben i Nordsjøen uten å få opp kvikksølvet vil det være lite troverdighet igjen som såkalt miljønasjon. —-Kystverkets frykt for kritikk hvis det skulle skje et uhell under opptak er deres eneste begrunnelse for å dekke til. ——«Cover your ….» er den betegnelsen som brukes om slikt. ——-Under møtet ble det understreket fra stortings politikere som deltok at Kystverket ikke hadde troverdighet i dette sett i et langtids perspektiv. ——De lover målinger av forurensing etter en eventuell tildekking men kunne ikke svare på hva de skule gjøre hvis målingene viste for store verdier etter en tid. —-Grave opp igjen???——-Statsråden lovet en avklaring til høsten.—- En aksjonsgruppe er klar til å ta dette videre til landene rundt Nordsjø bassenget hvis ikke kvikksølvet tas opp før tildekking. ——Dette gjelder vårt felles matfat og er ikke bare en Fedje sak.. —-Verdien av denne mengde kvikksølv er opp mot 400 millioner kroner.——Det er ikke tatt med i noen rapporter fra Kystverket da det ikke passer inn i deres konklusjoner.——- De har hittil brukt 300 mill på konsulent og støttefylling.—–Nå gjenstår det bare å vente på konklusjonen til høsten fra regjeringshold.—- God vakt som det heter til sjøs.