Bofaste i Sulo 1865

Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted Kilde
1829* Manger Prgj. Husf g Husmd uden Jord Fisker Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1830* Manger Prgj. hans Kone g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1854* Manger Prgj. deres Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1855* Manger Prgj. deres Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1860* Manger Prgj. deres Søn ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1833* Manger Prgj. Husf g Husmd uden Jord Fisker Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1836* Manger Prgj. hans Kone g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1863* Manger Prgj. deres Søn ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1864* Manger Prgj. deres Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1803* Lindaas Prgj. hans Fader g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1806* Mangers Prgj. hans Moder g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1826* Mangers Prgj. Logerende e Fattiglem Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1852* Mangers Prgj. dennes Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1856* Mangers Prgj. dennes Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1836* Mangers Prgj. Husf g Husmd uden Jord Fisker Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1831* Mangers Prgj. hans Kone g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1865* Mangers Prgj. deres Søn ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1841* Mangers Prgj. ug Tjenestepige Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1862* Mangers Prgj. hans Brodersøn ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1802* Mangers Prgj. hans Fader g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1798* Mangers Prgj. hans Moder g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1818* Mangers Prgj. Husf g Husmd uden Jord Fisker Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1816* Mangers Prgj. hans Kone g Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1846* Mangers Prgj. hendes Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1823* Mangers Prgj. Husmoder e Husmd uden Jord, Fisker Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1846* Mangers Prgj. hendes Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1850* Mangers Prgj. hendes Datter ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1859* Mangers Prgj. hendes Søn ug Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1833* Mangers Prgj. ug Tjenestekarl Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1842* Mangers Prgj. ug Tjenestepige Manger: Sulen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld