Jeg har fått spørsmål om hvordan en lettvint kan finne ut hvem som eier hva , tinglysning osv. Her er en måte å gjøre det på.

Hvis du har interesse av å finne ut Hvem, Hva,Hvor så kan du først logge seg inn på https://www.eiendomspriser.no/
og velge hvilken eiendom du vil se.
Deretter til https://seeiendom.kartverket.no/ hvor du må logge deg inn med Bank ID for å se hva som er tinglyst på eiendommen.
Eksempelvis fra SULO bildet under.