Nye opplysninger / rettelse Johan Vilhelm Vilhelmson i Hjelme

Hei Egil Norvald Sulen

Takk for hyggeleg telefonsamtale. Sender litt om oldefar min Johan Vilhelm.

Venleg helsing

Jan B Thorsheim 90758

Til siden med slektstre

Click here to add your own text