Guidet tur Bergen-Hellesøy

Over Sotrabroen. Den stod ferdig i 1974.

Sotralink er navnet på 5 internasjonale firma som har gått sammen om å bygge den nye broen. Kontrakten er å bygge ny bro og tilkomst veier og vedlikeholdes i 25 år.

Skal stå ferdig 2027.  Pris  23 milliarder.  Største vegkontrakt i Europa 2021.  Hovedbroen blir 30 meter bred og 900 meter lang og får 145 meter høye tårn.

Bro- og tunnelsystemet Sotrasambandet omfatter 19 bil- og fotgjengerunderganger, 23 tunnelportaler, 22 broer og viadukter, nye firefelts motorveier og 14 km med fortau og sykkelveier. Det skal også bygges omtrent 24 km med tofelts adkomstveier.

…………………………………………………

Dette Leder oss over til Sotra som er en del av Strilelandet og en av de store øyene. Strilelandet omfatter alt omland rundt Bergen, nord,syd,øst vest.

Eg skal si mer om Strilelandet seinere. Velkommen til mitt rike.

Opphavet til navnet Sotra vet vi ikke sikkert.  Sotra kan ha vært «den sorte øy» etter at skogen brant ned engang i gammel tid. Det er funnet masse røtter i torvmyrene. Det var nok i tider med et varmere klima og før Al Gore oppfant co2 avgiftene.

Her kommer vi til kommunesenteret med navnet Sartor som er dansk forvrengning av Sotra etter dansketiden. Vi er nå på en øyrekke som strekker seg fra innseilingen ved Fedje i nord til innseilingen ved Marsteinen i sør, alt knyttet sammen av broer. Det bestod tidligere av kommunene Øygarden, Fjell og Sund og ble i 2020 slått sammen og alt fikk kommunenavnet Øygarden.

——————————————————-

Nå litt om Strilelandet som er alt omland rundt Bergen. Opphavet til navnet Stril vet vi ikke sikkert, litt forskjellige teorier.

Strilene ble jo sett ned på av Bergens fiffen og var stort sett fattige fiskerbønder, i hvert fall  her i de ytterste kyststrøk.

Men en uttalelse fra en distriktslege på 1800 tallet sier jo det meste om synet på strilene den gang.:.

« Religiæs vækkelse finder sjelden sted her, men vel politisk, thi på grund av de medfødte carakterfeil, misundelse og mistro mot de styrende….osv». så ble strilene oppfattet som opportunister mot det bestående.

——————————————–

Av Berømte striler kan vi trekke frem

Alexander Dale Oen

Oen var verdensmester, europamester og ble Norges første OL-medaljevinner i svømming da han tok sølv under sommer-OL i Beijing i 2008. Oen vant åtte kongepokaler.

Visste der at Bergenserne kan takke strilene for at de har Bergen Filharmoniske Orkester, kalt Harmonien?

Kortversjonen er: i 1765, for snart 260 år siden ila danskekongen ekstra skatter på befolkningen. Strilene reiste seg i protest, reiste inn til Bergen i hopetall og banket opp futen.  Dette er kjent som strilekrigen i 1765.

Danskekongen sendte soldater og en undersøkelseskommisjon.  Denne kommisjonen bestod jo av fine herrer fra København. De ville selvfølgelig ha underholdning i den tid de var i Bergen. Det ble opphavet til Musikkselskapet Harmonien som feiret sitt 250 års jubileum i 2015. https://harmonien.no/

—————————————————————-

Ågotnes CCB . (Coast Center Base)

Vedlikehold av offshore utstyr, plattformer osv.

Det er jo planlagt at Bergen havn skal flytte sin containerhavn fra Dokken og hit.

———————————————————

Rong : Kommunesenter i den del som var Øygarden kommune tidligere.

——————————————————–

Blomvåg: Her var det hvalstasjon i tidligere tider.

Blomvåg er mest kjent for funnstedet for det man har trodd er de eldste sporene etter mennesker i Norge. Blant gjenstandene som er funnet, er bein fra hval, sel, rein, seksten fuglearter og en rekke fiskearter, samt blåskjell, østers og strandsnegler. Blant disse ble det funnet flintfragmenter. Funnet dateres til ca. 10 500 f.Kr. Funnet er meget omdiskutert, da det er tvil om flinten som er funnet, er slått av mennesker, eller om den er formet av naturlige prosesser.[1] Det foreligger derfor ingen sikre beviser for at knoklene stammer fra dyr som istidsjegere har drept og spist.

—————————————————————–

Kollsnes:

Gassanlegget på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen ble bygget for å behandler gassen fra Troll. Anlegget ble åpnet i 1996. Senere er også gass fra Kvitebjørn og Visund ført i lang for prosessering på Kollsnes.

Disse tiltakene har medført at anleggene i dag kan behandle inntil 144,5 millioner Sm3 naturgass i døgnet.

På Kollsnes blir våtgassen (NGL – natural gas liquids) skilt ut av gassen. Tørrgassen komprimeres i store kompressorer som skyver den ut i rørsystemene som fører gassen til kundene i Europa. De seks gasskompressorene er elektrisk drevet og bruker til sammen omtrent 240 MW.

Trollfeltet

Trollfeltet er det største gassfeltet på norsk kontinentalsokkel og ligger 65 km ut fra land. Gassproduksjonen startet i 1996. Gassen føres fra feltet i land til gassanlegget på Kollsnes gjennom tre rørledninger.

«Lite sidesprang fra Egil forfatter: Her jobbet jeg som prosjektleder i starten 1993 i et halvår sammen med et skotsk firma. Skottene var fine å jobbe sammen med.»

———————————————————————————–

Næringsparken langskip

Fra Telemark vil CO₂ i flytende form fraktes med skip til Kollsnes i Øygarden. Derfra skal den pumpes i rør ut til lagring i havbunnen. Lagringsdelen av prosjektet har navnet Northern Lights.

Den totale lagringskapasiteten ved Northern Lights er beregnet til opp mot 100 millioner tonn. Over 25 år vil gassen fra Norcem og Fortum ta opp cirka 40 prosent av kapasiteten. Det åpner for at flere kan lagre CO2 via Kollsnes, deriblant europeisk industri.

Ifølge Oljedirektoratets lagringsatlas har norsk sokkel kapasitet til trygg, effektiv lagring av 1,25 milliarder tonn CO₂.

———————————————————

Oen kystmuseum.. Her har vi Kystmuseet og til venstre innkjørsel til Kollsnes.

Tjeldstø: Tidligere kommunesenter i denne delen av kommunen.

…………………………………………………..

Sture: Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området gjennom Oseberg Transport System (OTS).

Anlegget omfatter to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300 000 dødvekttonn (dwt), . Her er store lagertanker skutt inn i fjellet.

Raffinert råolje og LPG-mix blir lagret i fjellagre og deretter utskipet over kai. Det blir også eksportert LPG-mix og nafta fra terminalen via Vestprosess-rørledningen til Mongstad. Beredskap i forbindelse med skipssikkerhet og oljevern har meget høy prioritet på terminalen.[2]

I dag[når?] anløper det 150-160 tankskip og LPG-tankskip i året.[trenger referanse]

——————————————————————-

Nautnes : Her har vi blant annet Nautnes fiskevær. Broen bygget 1957. Har nylig fått trafikklys. Ikke uvanlig å måtte rygge 3-4 ganger før det når en skulle over da en ikke ser hva som kommer imot før det er for sent.

—————————

Hjelme: Forbi Hjelme kirke.— Inn til høyre veg ned til Gamle Hjelme kirke.

—————————————-

Hellesøy: Med blant annet www.hengjo.no

Herfra går det hurtigbåt videre til øyene Lyngøy, Hernar (bosatt fra lenge før vikingtiden), Sanden, Sulo og Nordøy. Helt i nord ser vi Fedje.

Langsetter på innsiden strekker Hjeltefjorden seg, navn etter Hjaltland, veien til Shetland i vikingtiden.

—————–