Guidet tur Bergen-Hellesøy

—Sotrabroen går over Vatlestraumen og stod ferdig i 1974, kan feire 50 år neste år. Her ligger det nå høyspentkabler under kjørebroen som forsyner alt til øyriket. De er flyttet hit fra høyspent luftlinjen som gikk der den nye broen skal komme syd for her. 30.000 biler daglig over broen.

—- Den nye broen skal stå ferdig om 4 år.

—–Kanskje bybane over her om noen år?

—–Sotralink er navnet på 5 internasjonale firma som har gått sammen om å bygge den nye broen. Kontrakten er å bygge ny bro og 4 felts tilkomst veier og vedlikeholde det i 25 år.

—- Skal altså stå ferdig 2027.  Pris  23 milliarder.  Største vegkontrakt i Europa det året den ble gitt. Broen blir 30 meter bred og 900 meter lang og får 145 meter høye tårn på hver side.

—-Vi er nå på en øyrekke som strekker seg fra innseilingen ved Fedje i nord til innseilingen ved Marsteinen i sør, alt knyttet sammen av broer.

—–Den bestod tidligere av kommunene Øygarden, Fjell og Sund og ble i 2020 slått sammen og alt fikk kommunenavnet Øygarden. Med ca 40.000 innbyggere er det nest største kommunen i Vestland fylke.

—-Øyrekken er ca 6,5 mil lang fra Fedjeosen til Marsteinen.

—-Vi er nå på Sotra som er den største av øyene og en del av det vi kaller Strilelandet. Strilelandet omfatter alt omland rundt Bergen, nord,syd,øst vest.

—-EG skal si mer om Strilelandet senere.

—-Opphavet til navnet Sotra vet vi ikke sikkert.  Sotra kan ha vært «den sorte øy» etter at skogen brant ned engang i gammel tid. Det er funnet masse røtter i torvmyrene. Det var nok i tider med et varmere klima enn i dag.

—–Her kommer vi til kommunesenteret i den samlede Øygarden kommune. Her blir det en liten by og kjøpesenter Sartor.  Sartor er dansk forvrengning av navnet Sotra og som henger igjen etter dansketiden.

——Mot sør har vi Fjell festning. Bygget under krigen. Hovedkanonene ble tatt fra slagskipet «Gneisnau « som ble ødelagt. De kunne rekke 37 km og skulle beskytte innseiling til Bergen både fra nord og sør og kunne da rekke fra Fedjeosen til Marsteinen siden de stod midt mellom.

—-Nå litt om Strilelandet som er alt omland rundt Bergen. Opphavet til navnet Stril vet vi ikke sikkert, litt forskjellige teorier.

—- Strilene ble jo sett ned på av Bergens fiffen og var stort sett fattige fiskerbønder, i hvert fall her i de ytterste kyststrøk.

——Men en uttalelse fra en distriktslege på 1800 tallet sier jo det meste om synet på strilene den gang.:.

—-Sitat: « Religiæs vækkelse finder sjelden sted her, men vel politisk, thi på grund av de medfødte carakterfeil som fører til misundelse og mistro mot de styrende….osv». sitat slutt: —strilene ble altså oppfattet som opportunister mot det bestående på grunn av sin medfødte karakterfeil. Legekunsten lenge leve.

—-Kanskje navnet stril kommer av stridig? Men kanskje litt sunt med litt skepsis til de styrende sett på bakgrunn av riksrevisjonens nylige sterke kritikk mot Stortings politikeres misbruk av goder! Men alle er vel ikke kjeltringer får vi tro.

—–Av Berømte striler kan vi trekke frem Alexander Dale Oen.  Oen var verdensmester, europamester og ble Norges første OL-medaljevinner i svømming da han tok sølv under sommer-OL i Beijing i 2008. Oen vant åtte kongepokaler.

—–Visste dere forresten at Bergenserne kan takke strilene for at de har Bergen Filharmoniske orkester, kalt harmonien?

—–Kortversjonen er slik : i 1765, for snart 260 år siden ila danskekongen ekstra skatter på befolkningen. Strilene reiste seg i protest, reiste inn til Bergen i hopetall og banket opp futen.  Dette er kjent som strilekrigen i 1765.

—-De fikk pengene igjen men måtte senere betale tilbake. Men skatten ble opphevet i Norge syv år etter mens den i Danmark fortsatte til 1812.

——Danskekongen sendte jo selvfølgelig soldater og en undersøkelseskommisjon.  Denne kommisjonen bestod jo av fine herrer fra København.

——De ville selvfølgelig ha underholdning i den tid de var i Bergen. Det ble opphavet til Musikkselskapet Harmonien som feiret sitt 250 års jubileum i 2015.

——Ågotnes ccb. Coast center base Vedlikehold av offshore utstyr, plattformer osv. Det er jo planlagt at Bergen havn skal flytte sin containerhavn fra Dokken og hit.

——Riggen med de høye beina til værs heter «Nobel Interceptor» og kom inn Fedjeosen og forbi stuevinduet mitt ute på øyen på mandag. Der har eg panorama utsikt til de mange tusen skip som passerer årlig.

____ EG tror det fungerer slik at beina jekkes ned til de står på bunnen slik at riggen står stødig når de skal drille/ borre seg et hull.

—–Rongesundbroen, ferdig 1986. Dette var siste bro for å knytte alt sammen. Hydro var i gang med Stureterminalen (som vi kommer til senere) og forskuddterte 30 mill for å få fortgang i byggingen. En kunne da kjøre fergefritt til Hellesøy.

—–Dette utløste aktivitet og tilbakeflytting til hytter og hus for ferieboliger på de ytterste øyer som da var mer eller mindre fraflyttet på 1960 tallet.  Blant annet øyen eg kommer fra ytterst ute.

——Rong: Kommunesenter i den del som var Øygarden kommune tidligere.

Blomvåg som vi kommer til nå får vi bare et lite glimt av på venstre side når vi kjører over Dale bro. Her var det hvalstasjon i tidligere tider. Blomvåg er og  kjent for funnstedet for det man har trodd er de eldste sporene etter mennesker i Norge 12.500 år tilbake etter siste istid. Det var Istidsjegere som kom over isen etter hvert som den trakk seg tilbake . Blant gjenstandene som er funnet, er bein fra hval, sel, rein, seksten fuglearter og en rekke fiskearter, samt blåskjell, østers og strandsnegler. Blant disse ble det funnet flintfragmenter som en mente jegerne hadde laget som verktøy som kniver osv.

—-Funnet er meget omdiskutert i senere tid da det er tvil om flinten som er funnet, er slått av mennesker, eller om den er formet av naturlige prosesser.[1] Det foreligger derfor ingen sikre beviser for at knoklene stammer fra dyr som istidsjegere har drept og spist. Blomvåg ser vi bare et glimt av når vi kjører over broen.

——-Så kommer vi til Rosinen i pølsen: Kollsnes: Gassanlegget på Kollsnes ble bygget for å behandle gassen fra Troll som er Norges største gassfelt.

—-Anlegget ble åpnet i 1996. Senere er også gass fra Kvitebjørn og Visund ført i land for prosessering på Kollsnes. Disse tiltakene har medført at anleggene i dag kan behandle inntil 144,5 millioner Sm3 naturgass i døgnet. Pris i statsbudsjettet for 2022 var satt til  1,71 kr, virkelig pris var oppe i 13 kr / sm3 takket være Putin.

—-Her vil gjerne formann Geir og meg selv ha litt av æren da vi jobbet her deler av anleggsperioden for 30 år siden.

—-Her kan vi se flammetårnet. Det er sikkerhetsventilen i anlegget og flammene står høyt til værs hvis trykket blir unormalt stort og det må brennes av.

—-På Kollsnes blir våtgassen (NGL – natural gas liquids) skilt ut av gassen. Tørrgassen komprimeres i store elektriske kompressorer som skyver den ut i rørsystemene som fører gassen til kundene i Europa.

—-De seks gasskompressorene er elektrisk drevet og bruker til sammen omtrent 240 MW.  Kondensat går også i rørledning videre til Stureterminalen som vi kommer til lenger nord.

—-Skal si litt om Trollfeltet som er Norges største men først litt om næringsparken og  Langskip her på høyre side.

—–Strømkabler fra andre siden av Hjeltefjorden er planlagt å komme i land her. Også lakseoppdrett på land er planlagt.

—-Hvis dere lurer på hvor skattepengene går så har vi altså et hull her på høyre side. Ingen firma med vettet i behold setter sine penger i dette så da står staten klar med foreløpig 80 % av beregnet 25.milliarder.

—–Fra sementfabrikken i Brevik Telemark skal en fange CO₂ som så i flytende form fraktes med skip hit til Kollsnes i Øygarden.

—– Det samme fra Klemmentsrud avfallsdeponi i Oslo. Så over i 12 store tanker (11 er gjort ferdig) på land her før det skal pumpes i 110 km langt rør ut til lagring under havbunnen ned til ca.  3000 meter. Driftsdelen / Lagringsdelen av prosjektet har navnet Northern Lights.

—-Men her også er det satt på vent i Oslo og Brevik. Kostnadsprekken er formidabel. Kanskje det blir en ny månelanding?

—–Så litt om Trollfeltet som er det største gassfeltet på norsk kontinentalsokkel og ligger 65 km ut fra land. Gassproduksjonen startet i 1996. Gassen føres fra feltet i land til gassanlegget på Kollsnes gjennom tre rørledninger.

—-Trollfeltet ble offisielt åpnet på nasjonaldagen 17. mai 1995 med gassplattformen Troll A. Troll A plattformen er også den største menneskeskapte konstruksjonen som er flyttet på jordens overflate noensinne

—–Nå planlegges et stort havvind anlegg Trollvind mellom gassfeltet og land, altså 30 km ut og med turbinhøyder opp mot 250-300 meter.Problemet er at kostnadene har løpt løpsk så foreløpig er det også satt på vent på ubestemt tid av Equinor.

—-Oen kystmuseum.. Her har vi Kystmuseet og til venstre innkjørsel til Kollsnes.

—-Tjeldstø: Tidligere kommunesenter i denne delen av kommunen. Leste nettopp i avisa Vestnytt at elevene ved skolen her imponerte i en mattemaraton landskonkurranse. De ble best i Vestland fylke og nest best i landet.

—–Sture: Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området gjennom Oseberg Transport System (OTS).Anlegget omfatter to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300 000 dødvekttonn (dwt), .

—–Ca. 1 skip annenhver dag laster her Her er store lagertanker skutt inn i fjellet. Det går også rørledning tvers over Hjeltefjorden til Mongstad raffineriet.Vanntårnet som vi ser holder nivået i fjelltankene under konstant trykk med oljen flytene oppå så ikke grunnvann kommer inn og forurenser.

—-Det er foreslått en ca. 200 meter bred aktsomhets sone langs rørledningen som kommer fra Kollsnes til Stureterminalen. Dette skaper konflikter lokalt da det begrenser videre utbygging langs traseen.

—-Utenfor her var kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og Sola Ts. Siden jeg hadde min grunnutdannelse gjennom 6 år i Marinen så skal jeg ikke kommentere det.

Nautnes : Her har vi blant annet Nautnes fiskevær som leier ut båter til fritids fiske.

Broen bygget 1957/58. Nylig har den fått trafikklys. Her har eg nok lagt igjen en del skjellsord når eg hadde dårlig tid til hurtigbåten eg skulle nå fra Hellesøy og eg måtte rygge opptil 3-4 ganger. Umulig å se hva som kom imot før det var for sent.

—–Hjelme: Forbi Hjelme kirke.— Inn til høyre veg ned til Gamle Hjelme kirke. Hjelme var det gamle kommune navn før gamle Øygarden.

—Nye Hjelme kirke her. Til høyre Stakken hvor det ble opprettet utkikkspost under krigen.

—-Hellesøy: Her var hermetikk fabrikk i gamle dager som var en stor lokal arbeidsplass.

—Hengjo www.hengjo.no

——Herfra går det hurtigbåt videre til øyene Lyngøy, Hernar (bosatt fra lenge før vikingtiden), Sanden, Sulo som eg kommer fra og Nordøy.

——-Helt i nord ser vi Fedje og Hellisøy fyr. Fyret står på en liten øy som heter Hellisøy, ikke Hellesøy som vi er på nå.

—Langsetter strekker Hjeltefjorden seg, navn etter Hjaltland som var navnet på Shetland i vikingtiden.

—-Vikingene kom til Hernar som hadde god havn. Deretter kunne de seile rett vest til Shetland når de fikk passe bør.