Velkommen til Gjesteboken.

Det er desverre ikke lenger mulig å skrive direkte inn da det blir oversvømmet av uønsket reklame.

Har du ros eller ris til vår «Digitale bygdebok» send det til   mailegil(et)gmail.com

Det vil så bli lagt inn i Gjesteboken.

25.januar 2017

Tommy Olafsen
Tommy Olafsen Veldig bra Egil. Tror jeg har minst 150 Sulinger og Nordøyinger i ryggen når vi takker for den enorme jobben du gjør med dette arbeidet.
Egil Norvald Sulen
Egil Norvald Sulen Takker, det har vært en fin hobby. Tror jeg kan takke mor Maggi for å ha gitt meg interessen. Så nå er det litt opp til den enkelte som kan komme med ting og tang hvis de vil ha det inn på siden. Det er jo mest en presang til etterslekten fra alle som har bidratt til at siden har blitt bra. Så her er det mange som skal ta æren.
Annlaug Karin Sørensen
Annlaug Karin Sørensen Du må virkelig ta æren for alt du har dokumentert om samfunnet vi og vår forfædre vokste opp i. Nå er det bare om noen kan fortelle om hvordan hverdagen var og om fiskeriet.
Egil Norvald Sulen
Egil Norvald Sulen Under Historie har vi laget et «Mimrehjørne». Her har Liv og meg lagt ut litt. Det trenger ikke være så velskrevet. Alltids råd å ordne litt etterpå hvis innsender ikke er fornøyd. Men hvis noen har morsomme historier, episode de husker og annet så send det til meg på mailegil(et)gmail.com