«RUSSARHØLÅ»
*
Nesten helt nord og vest i Sulo finnes en slags hule som lokalt blir kalt «Russarhølå». Sagnet sier at den var tilholdssted for to russiske sjømenn som rømte (svømte i land) mens skipet lå for anker og ventet på bør. Dette kan ha vært på slutten av 1800-tallet.
Ved å legge rekved  over den øverste delen og stein oppå der igjen fikk de en hule med en trang inngang nederst hvor en kan åle seg inn hvis en er slank nok.
Det ble lett etter rømlingene fra skipet et par tre dager før det seilte sin vei.
Rømlingene ble tatt vare på og hadde tilhold en tid i Sulo før de reiste sin vei. Blant annet skal en av dem ha vært flink til å spille fiolin.
(Kilde: Min bestemor Nilsine Sulen 1882-1961: –  Egil)
Vet du noe mer om dette ta kontakt. Hvor ble rømlingene av ? 

Monica og Marielle på besøk i «Russarhølå» 20.oktober 2001