NORDØY i tidligere tider:

Nordøy var egnet til å drive litt jordbruk og der har vært både kuer og sauer, fjøs og låver. Lars Monsen er den første vi finner som selveier I folketellingen 1865.

Ingebrigt Ingebrigtsen er oppført som leilending, det er en som leier jord av selveiende bonde.

Villak Aadsen star oppført som husmand og fisker uten jord.

1818* Mangers Prgj. Husf g Gbr Selveier Fisker Manger: Nordøen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1823* Lindaas Prgj. Husf g Gbr Leilænding Fisker Manger: Nordøen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld
1812* Mangers Prgj. Husf g Husmd uden Jord Fisker Manger: Nordøen Folketelling 1865 for 1261P Manger prestegjeld

Ole Olson Ophaug Feie bygget forholdsvis stort hus, se SLEKT Hus nr.21. Ole ble hentet av familie som baby da det gikk en epedemi på Fedje. Det blir fortalt at foreldrene la han ut på trappen da slektningene fra Nordøy skulle komme og hente han da de selv var syke. Navn på de som hentet han vet vi ikke.

Ole sin første kone var Synneve, mor til alle barna. Da han ble enkemann giftet han seg opp igjen med Magdela Johannesdatter Grindheim f.1860-. De fikk ingen barn. Da Ole døde giftet hun seg opp igjen med Olai Andreasson Sulen, se SLEKT  Hus nr.3.

Med mange barn i Sulo og Nordøy trengte en stor stue til skolestue. I tidligere tider reiste de til Hernar, men da Ole Olson Ophaug Feie (Ole Olson Nordøen) bygget stort hus i Nordøy ble «omgangskolen» holdt der. Det var også en av grunnene til at han bygget sitt hus såpass stort.

Sønnen Lars overtok huset, han var gift med Kornelia.

Sønnen Johan bygget Hus nr.23, se SLEKT.  Han var gift med Olina.

Datter til Lars, Lilly, bygget også et mindre hus, Hus nr. 29 før hun flyttet til Hellesøy / Bakken med familien.

Hus nr 22 Johan / Gunder  bygget av Johan Andersen. Han kom fra Austrheim og var Los. Gunder Nilsen fra Lyngøy overtook i 1899 da han fikk losstilling i Nordøy.

Huset ble brent ned 1981, da eid av Bødtker. Bødtker var fra Bergen og startet matkjeden Fokus.

Nordøy var da i utgangspunktet delt i 2 gardsbruk tilhørende Ole og Johan Andersen. Ole hadde 3 sønner. Den ene flyttet til Horten, Lars og Johan Olsen ble altså værende i Nordøy. Bruket til Ole ble da delt mellom disse så da var det 3 gardsbruk.

Det var også en som het Ingebrigt som bodde i  Hus nr. 28.

På 1960 tallet ble det meste av øyen kjøpt av Bødtker, bare Lars sin del var igjen. Bødtker var grunnlegger av matvarekjeden Fokus i Bergen. Se SLEKT Hytte nr.24 ble da bygget som firmahytte.

Fokus kjeden gikk konkurs og Bødtker sin andel av Nordøy ble lagt ut for salg.

Kilde : Sigmund Sulen som har opplysningene fra sin familie.  Olina, gift med Johan var tante til Sigmunds mor Karen. Olinas mor kom fra Sylta og ble gift med Velom (Vilhelm?) på Hernar.