LITT OM SLEKTER OG HISTORIE FRA 2 SMÅ ØYER FRA VIKINGTIDEN TIL IDAG.

Informasjon om vår nye Suloside som vi har valgt å kalle en «Digital bygdebok»

Den erstatter den gamle wedsiden som har vært i drift siden 16. juli 2001.

Denne nye versjonen kom i drift 25.januar 2017.

Sulo-crest = Lykten som viser ISO G6s =3 sekunder av, 3 sekunder på, grønn farge.

Lykten er plassert på «Bolleflesa» nord for Sulo ved innseilingen til Fedjeosen

  • De som er interessert i sin slekts historie kan ta i bruk f. eksempel    http://www.myheritage.no   for sin egen slekt med utgangspunkt i det som finnes på denne Sulosiden.
  • Det jeg har funnet for det enkelte hus er bare starthjelp.
  • Et fint sted for opplysninger om din egen slekt er  http://digitalarkivet.no

 

Sulosiden www.sulo.no ble første gang lagt ut på nett 16.juli 2001 og hadde sin bakgrunn i interesse for slekt og historie.

www.sulo.no  ble opprettet og eid av Egil Norvald Sulen (fra Hus nr.1) og var / er ment å være en side som tar vare på Historie og Slekt for Sulo og etter hvert Nordøy.

Da Velforeningen ble opprettet i 2003 ble det spurt om den kunne få «henge seg på». Det har kommet inn mye stoff og masse bilder har blitt  scannet frem til 2016.

Siden ble populær også for folk som bodde andre steder i landet men som hadde / har hatt tilknytting til Sulo.

Vi hadde gjestebok de første årene men måtte legge ned denne da det begynte å flomme inn uønsket reklame.

Fra ca. 2012 tok Velforeningen over kostnadene litt etter litt men websiden ble fortsatt driftet av Egil.

Vi fikk så en  lukket Facebook gruppe 2014,  SULO KRINS som gir folk anledning til å være aktive med sine kommentarer og bilder.

Sommeren 2016 ble vi enig om å prøve å få laget en «Digital bygdebok» av det som har blitt samlet inn i løpet av disse 15 årene på www.sulo.no.

Tilskudd fra Øygarden kommune og fra Velforeningen gjorde at vi kunne få en kontrakt med https://snittreklame.no/ som hjalp oss i gang med denne moderne versjonen.

Etter litt opplæring har så Egil bygget siden videre i den form den er nå ved å hente det stoff vi ønsket videre fra den «gamle» www.sulo.no pluss en del nytt og overføre til denne. Håpet er at dette er en moderne versjon som er lettere å bruke for alle interesserte.

Når denne versjonen blir lagt ut ved årsskiftet 2016 /17 er det meningen at nåværende formann i velforeningen Oddmund Sulen og Egil sine barnebarn Monica og Marielle kan ta over etter hvert.

Vi søkte Hordaland fylke om støtte for opplæring og har fått bevilget midler. Avtale er gjort med https://snittreklame.no/ for opplæring av disse høsten 2017.

Viktig at ungdommen tar over slik at de neste generasjoner kan ha glede av historien om et lite kystsamfunn i tidligere tider!

Og under ser du lykten på «Bolleflesa» og tåken som kan komme av og til i havgapet når det er store forskjeller på dag- og nattemperatur.

GRASROTANDELEN: Husk grasrotandel neste gang du spiller hos Norsk Tipping: Ta med vårt organisasjonsnummer: 993 781 932