Bilder- Byggetrinn IV- V. Sommeren 2018.

FERDIG BRO/VEI PROSJEKT. Litt finpuss / opprydding gjenstår til siste dugnads-lørdag 11.august 2018.

En fantastisk dugnad- innsats fra alle som har deltatt.