U-864 Status 21.november 2021

Skal gjøre nye undersøkelser av ubåten utenfor Fedje

Illustrasjon av u-864 utenfor Fedje.
Forsvarets forskningsskip «H.U. Sverdrup II» skal nå undersøke ubåtvraket utenfor Fedje for å blant annet kartlegge hvor kvikksølvet befinner seg.

Oppdragsgiver er det regjeringsoppnevnte utvalget som nå blant annet vurderer om de 67 tonn med kvikksølv kan fjernes fra havet – uten å hente opp ubåtvraket.

– Nå tror jeg det går mot et godt resultat, sier Fedje-ordfører Stian Herøy.

Etter 20 års engasjement for heving av kvikksølvet i nazi-ubåten U-864, har ordføreren stor tro på at det går mot en løsning øyfolket kan bli fornøyde med.

Tidligere denne måneden ble det kjent at den siste av en lang rekke utvalg som har vurdert hva som skal skje med ubåten, hadde fått utsettelse på å levere sluttrapport. Fristen var 1. november i år, men ble utsatt til 1. juli neste år.

Støtter utsettelsen

Årsaken er at utvalget blant annet vil vurdere ubåtvraket og grunnforholdene bedre.

Også Fedje-ordføreren støtter utsettelse. Han får løpende oppdateringer av arbeidet i utvalget.

Diskusjonen om Fedje-ubåten har medført et utall utredninger og rapporter, politiske vedtak og løfter om heving.

– Tror du nå på heving av vraket?

– Jeg tror i hvert fall på at kvikksølvet blir fjernet. Det er det viktigste for oss, sier Fedje-ordfører Stian Herøy.

Oppnevnt av Hareide

Det er tidligere oljetopp Gro Kielland som leder utvalget som nå avgåtte samferdselsminister Knut Arild Hareide oppnevnte.

Da utvalget ba om mer tid var det for å kartlegge vraket og hvor flaskene med kvikksølv befinner seg.

Ubåten ligger på 150 meters dybde, rett vest for Fedje, og er brukket på midten.

Om bord var 1875 stålbeholdere med flytende kvikksølv, totalt 67 tonn. Åtte kvikksølvbeholdere er funnet utenfor ubåten, nedgravd i sjøbunnen. Syv av disse var ødelagt og tomme.

73 mann var om bord i U-864, de fleste i 20-årene. To av dem var tyske flyingeniører og to japanske torpedo eksperter, på spesialoppdrag for Hitler på vei til Japan.

Avgjørelse neste sommer

Det er utvalget som har engasjert forskningsfartøyet «H.U. Sverdrup II» til å gjøre nye undersøkelser. Det skal skje like over nyttår.

– Sverdrup er utstyrt med en undervannsfarkost og har utstyr til å filme havbunnen. Dette kan gi oss ny informasjon, sier Kielland.

Selv om Forsvaret er den viktigste kunden, tar «H.U. Sverdrup II» også sivile oppdrag.

Kielland vil absolutt ikke forskuttere noen avgjørelse, og sier den først vil foreligge i neste sommer.

– Fedje-ordføreren sier han har grunn til å være optimist. Har han det?

– Vi har ikke konkludert med noen løsning. Men vi har vært på Fedje og vet hvor viktig spørsmålet er for de som bor der. Så jobber vi for å komme til en anbefaling innen den nye fristen, sier Kielland.