https://nbl.snl.no/Tore_Tordsson

Den maktposisjonen Tore hadde, kan forklåre at kongsmakta slutta fred med hans etterslekt. Han hadde sonen Guttorm, som tok over Steig som kongens leiglending, og i alle fall ei dotter, som vi ikkje kjenner namnet på. Guttorms dotter Gunhild vart gift med kong Øystein Magnusson, og ein dotterson til Tore, lendmannen Aslak Erlendsson på Hernar (i Manger, Hordaland), høyrde til Inge Krokryggs flokk då Sigurd Slembe vart drept i Bergen 1155.

Link til Orknøyene:  http://www.visitorkney.com

Link til Shetland :   http://www.shetland.org

https://no.wikipedia.org/wiki/Shetland

Shetland var en del av Norgesveldet under navnet Hjaltland, men ble i 1469 pantsatt til Jakob III av Skottland av kong Christian I til betaling av medgift.

Shetland het Hjaltland i Vikingtiden – derfor heter det Hjeltefjorden (Hjaltefjorden ?) fra Bergen til Fedje. Det var veien ut og tilbake for Vikinger som skulle vestover. Og Hernar var en naturlig stopp for å vente på laglig bør for å seile ut.

De fleste av Husene på øyene på 17-1800 tallet så nok slik ut. Les historien om GULLRINGEN fra vikingtiden som Ole D.Monstad fann Kilde: BT mandag 1.juli 1968