Posten

1921  Los Gunder Nilsen, Nordøy, var også postekspeditør fra starten 1921.

Poststed Hernar, men adressen til Sulo og Nordøy var Nordøens Brevhus.

Gunder  mistet sin kai i Nordøy etter flodbølgen 20.februar 1943. Han døde kort tid etter, 13.mai samme år.

Rasmus Lyngøy tok over en periode.

Det ble så bygget rutebåtkai i Sulo og Johan Jensen tok over 1.desember 1943.

Detaljvisning
Poststed NORDØYSUND
Fylke Hordaland
Kommune Øygarden
Opprettet 1921-01-01
Nedlagt 1978-06-30
Mer info NORDØYSUND poståpneri, på ds.anl.stedet, i Hjelme herred, Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.1.1921 i stedet for det tidligere brevhuset Nordøen. Sirk. 69, 22.12.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976. 5336 NORDØYSUND postkontor C, under Bergen postkontor, ble lagt ned fra 1.7.1978.

Ny postadresse: 5335 HERNAR. Sirk. 23, 3.6.1978. Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen. (5336)

Poståpnere/styrere: Los Gunder Nilsen 1.1.1921 (f. 1857, død 13.5.1943). Rasmus Lyngøy midlertidig fra 13.5.1943.

Tlf.styrer Johan Jensen 1.12.1943 (f. 1894, død 30.12.1959). Vikarer 30.12.1959. Andreas Jensen 1.3.1960 (f. 1915). Oscar Bernhard Olsen Sulen 1.4.1968 (f. 1921). Poståpneren fikk regulativlønn fra opprettelsen.

Oddmund, Annlaug og Tommy har bidratt her.