Det ryktes at Høyre vil ha tildekking av U-864 ? Mail sendt til statsminister og alle partier 16.mai 2018——–Foreløpig svar fra 3 opposisjons partier, tyst fra regjeringshold. Se nederst på siden

mailegil mailegil(et)gmail.com

Vedlegg13:02 (for 12 minutter siden)

til postmottak, venstre.postmo., ap.postmottak, hoyre.postmott., frp.postmottak, krf.postmottak, sv.postmottak, MDG.Postmottak, postmottak.rodt

Hei,

jeg ber innstendig om at dere politikere nå tar en riktig beslutning og får opp 65.000 kg kvikksølv fra U-864 før det er for sent.

 

Begrunnelse:

1. Det går over til metylkvikksølv hvis det slipper ut og deretter i næringskjeden.

 

2. Flasker som ble tatt opp i 2007 hadde enkelte steder veggen tært ned fra 5 mm tykkelse til 1mm. (1 mm tært bort hvert 15 år fra 1945). 1 mm igjen 2007 betyr at det nå er rett før katastrofen inntreffer for mange av flaskene.

 

3. Ingeniørfirmaet Ingenium AS leverte i 2010 et opplegg til Kystverket der de slår fast at det er mulig å ta opp intakte kvikksølvflasker fra vraket og at alt arbeid er definert som standard subsea konstruksjonsarbeid basert på velkjent teknologi. Er det prestisjehensyn som står i veien for et slikt opplegg?

 

4. Å grave over er den dårligste ideen. Vestlandet er det sted i Nord Europa hvor det forekommer flest jordskjelv. Sist november 2017 styrke 3.6.

 

5. Håper at dere har mot til å få dette opp og ikke lar dere styre av byråkratene som har malt seg inn i et hjørne og hittil har fått over 100 mill.kr. for å fortelle at alt er trygt i 3400 år bare de får grave masse stein og grus over.

 

6. U-864 trenger ikke å heves. Det er ikke noe problem å ta ut flaskene fra kjølkassene med kjent teknologi og utstyr hvis viljen er tilstede.

 

Mvh

Egil Norvald Sulen, Jonas Reins gate 5, 5008 Bergen.

Ps: Mitt engasjement er knyttet til tanke på fremtidige slekter og at U-864 ligger utenfor stuedøren på øyen jeg vokste opp. se  www.sulo.no  se under Miljø.

SVAR FRA ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE

Hei

Tusen takk for mail fra deg. Vi har merket oss dine synspunkter og har stor forståelse bekymringene for miljøkonsekvensene etter  U-864 ved Fedje.

Så langt vi kjenner til så er etableringen av en støttefylling for å sikre den rasutsatte skråningen ved vraket bygd. Kystverket har opplyst at av 1 080 vannprøver er det påvist fire spor etter kvikksølv. Konsentrasjonene var lave og så vidt over deteksjonsgrensene til prøvetakingsutstyret. Videre viste tre av 54 prøver av sediment og finmassar som ble spredd under arbeidet, konsentrasjon av kvikksølv. Disse var lave og i kategorien «God» i Miljødirektoratet sitt klassifikasjonssystem for forureina sediment. Støttefyllingen og havbunnen har nå satt seg over en periode på halvanna år. Videre har Kystverket har opplyst at geotekniske vurderinger konkluderer med at støttefyllingen har stabilisert skråninga under baugseksjonen til vraket som det blei gått ut fra. Vi avventer nå videre rapportering fra Regjeringen til Stortinget om videre oppfølging av miljøtiltak for vraket av U-864, slik at kvikksølv ikkje skal slippes ut fra vraket.

Dette er en så alvorlig sak som vi forventer at både Regjeringen og miljømyndighetene overvåker og følger tett opp med tiltak.

Mvh

Tone M Hansen

For Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

SVAR FRA RØDT SIN STORTINGSGRUPPE.

Hei! Takk for informasjon. Vi har ikke kapasitet til å se på dette nå, men jeg skal sette meg inn i saken rett etter sommerferien.

Jeg tar kontakt når jeg er i gang.

Med vennlig hilsen

Anna

Anna Blix

Politisk rådgiver

Rødts Stortingsgruppe

mailegil mailegil(et)gmail.com

26. jul. (for 4 dager siden)
til Blix

Takker for svar. Jeg var på møtet 27.juni på Fedje med statsråden og mange andre. Vi får se, tre regjeringspartier med en dame som leder i hvert må vel kunne klare å si de forløsende tre ord: «Få opp kvikksølvet» ha en fin sommer

iPhone  Vennlig hilsen  Egil Norvald Sulen,  mailegil(et)gmail.com

  1. jul. 2018 kl. 16:18 skrev Blix Anna :

Hei, har fått sett på dette nå. Ser ut som om statsråden har lovet at noe skal skje i høst. Vi avventer det.

Med vennlig hilsen

Anna

Anna Blix

Politisk rådgiver

Rødts Stortingsgruppe

Tlf: 991 63 789

SVAR FRA MDG

Hei Egil,

Takk for at du er engasjert i denne saken. Jeg har sendt dine innspill videre i gruppen slik at vi kan ta det med i videre arbeid.

Vennlig hilsen

Kristina Klufterud Gruppesekretær Miljøpartiet De Grønne