En av verdens best bevarte 2-mastede skonnerter, S/Y HAMLET. Skipet ble bygget i 1937 og total-renovert i 1999. Denne båttypen er kjent for sine fantastiske sjøegenskaper og gode stabilitet. 

  • Historien forteller om den danske skonnerten «MAREN» (fra Limfjorden?) som forliste ved Oddane (Svarteklubben) vest for Sulo, nord for Hernar, i et forykende uvær. Dette må ha vært i ca. 1923. Skipet var lastet med mursten og skulle til Bergen.

  • Johannes (som da var 8-10 år) og Rasmus Sulen oppdaget tidlig på morgenen vraket. Det var umulig å gå ut med båt fra Sulo til Oddane, men det kunne være mulig fra Hernar.

  • Telefon var kommet til Sulo (ca. 1922), og det ble starten på redningen for mannskapet ombord at det ble gitt telefonbeskjed til Hernar.
  • I ettertid ble det diktet en vise om forliset. Denne skal ha blitt fremført første gang i Sulo av Annanias Johannesen fra Hernar (i marineuniform)  på en juletrefest i skolehuset. 
*

 Hvem reddet mannskapet ? Hvem diktet visen? Har du opplysninger om dette ta kontakt!

*

Her er visen om skonnerten «MAREN»

Det var på skonnert «Maren» 

de reiste fra København,
de tenkte ei på faren
 at de kunne støte på land.
De skulle hen til Bergen og selge stenen der,
men da de kom til Hernar de støtte på no´n skjær.
Da de forlatte Limfjord
da mistet de et seil,
og skipet begynte mer og mer 
å miste styringen.

De seilte da et stykke i det opprørte hav,

men vinden bare økte og drev dem rett til lands.

Det var en lørdags morgen

imellom 6 og 7, 
de støtte opp på skjæret 
og lå så der en tid.
På Hernar visste ingen at de var støtt på grunn,
før de fikk vite ulykken fra Sulen´s telefon.
Så snart de fikk at vite 
at de var sted i nød,
de hoppet raskt i båtene
og reiste så derut.
De halte dem gjennom sjøen, bølgen slo over dem,
de fikk dem opp i båten og reiste med dem hjem.
De kom til Ole Monstad* 
og fikk seg mat og klær,
der ble de mere raske 
og kom seg opp igjen.
To av dem de kom seg så de fikk være med,
de reiste ut til «Maren» og berget mat og klær.

(Kilde Johannes(1914-1989) og Maggi Sulen 1916-2011 ): 

Visen er skrevet etter hukommelsen av Maggi som har sunget den opp gjennom årene med jevne mellomrom. Den er nok i hovedtrekkene riktig selv om det selvfølgelig er «skjønnhetsfeil» på rimingen.

Info:

*Ole Monstad drev handelsstedet på Hernar.

«Maren» ble senere berget og slept til lands for reparasjon.
En skonnert er et seilskip med to eller flere master med skonnert rigg på alle. Kan ha ett eller flere skvære (tverrsgående) toppseil.
*
*