Sulo på 1700-1800- og frem til 1900

Bildet av nøstene i Fjæra er fra 21. juni 1869. Bildet fra http://www.havstrilen.no og skal være tatt av en engelsk bankmann som seilte på Norskekysten den gangen som turist. Nyhet i http://www.vestnytt.no

http://www.vestnytt.no/kultur/Fann-gamle-bilder-Afra-engelsk-bankeigar-100337.html

De første husene i Sulo, 2-3 stykker lå under «Makrelberget».

I fjæra hvor Sulo er smalest var nok den naturlige havn for robåter og nøst. Husene ble bygget nærmt nok men i sikker avstand fra sjøen.

Det var ingen bro mellom nord og sør i Sulo og ingen molo. Den som har opplevd vinterstorm i Sulo kan forestille seg hvordan det kan ha vært.

Her er de første vi vet om som var bofast i Sulo:

  • BOTEL MAGNESSON SULEN  1731-1785,  gift med ?   Barn: o a. Elsebe  1762-,  gift 1795  med Elias Albrigtson Risnes.  barn Helge   1777-        (Sanden 10. Nautnes 12.)

Her er link til Elsebe folketellingen 1801. Hun er da enke. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058387001234

  • NILS LARSON TAULE  1744-,  gift 1799 med Brithe Aadsd. 1759-  (Lyngøy 6b.)  Barn: ?

(Begge er tjenestefolk til forvalter Ole Nilsen Heggholmen i 1801 da den første store folketellingen i Norge og andre Europeiske land fant sted. Folk ble da registrert på det sted de hadde opphold og jobbet.)   

  • (Kilde:Ættebok for Nordre Øygarden av John Sjursen)

Vi finner ingen Nils Larson Taule i folketellingen fra 1865. Men kanskje hans etterkommere er der? Vi søker videre ……

Midt på 1100-tallet satt Aslak Erlendsson som virkelig storkar på Hernar.

  • I 1152 reiste han på Jorsalaferd slik kong Sigurd hadde gjort.
  • Sannsynligvis var det mange folk fra øyene rundt Hernar med i Aslaks båt…
  • …fra Sulo, Nordøy, Sanden, Lyngøy…
  • …altså kan det ha vært bofaste folk i SULO allerede på den tiden men vi har ingen funn som indikerer dette
  • Øyen er eiet av oppsitterne på Hernar.
  • Alle tomter var bygslet frem til den nye jordloven kom i 1928.
  • Denne ga rett til å kjøpe tomter for de fastboende.

Navnet var SULØ engang (under dansketiden før 1814 ?)

Den første vi vet om som var bofast i Sulo:

Men med historien til Hernar fra vikingtiden vil det være rart hvis det ikke var bosatt folk i Sulo i tidligere tider. Kanskje ikke vinterstid men helt sikkert om sommeren med tilgang til rikt Fiske og lett vei til å ro ut til fiskefeltene.

1732* Sulen 27.11.1785 avdød Ministerialbok for Manger prestegjeld 1759-1791 (1261P)