Bilde fra fjæra i Sulo 21.juni 1869. Og kart med navnet SULØ (fra dansketiden før 1814 ?)