Moloen bygget 1950/51

Byggingen foregikk slik:

1.- Det ble satt opp et Maskinhus der hvor vårt gamle nøst står rett ovenfor moloen. Inni var det en steam vinsj og en steamkjele som ble fyrt opp med kull. Her var det da varmt vann til enhver tid hvor det også var et badekar. Selv de «innfødte» fikk lov å bade. Hans var maskinist og passet det hele.

2.- Det ble gravd ut en dam i Loshaugen for å samle vann som ble ført ned til steamkjelen via rør.

3.- Det ble satt opp Smie ovenfor bryggen til Sigmund. Udal var smed og Konrad assistent.

4.- De hadde kompressor så all borring ble gjort med trykkluft bor. Så ble det ladet og skutt salver.

5.- Steinen ble så lastet i en stor «grabb» og dradd frem med vinsjen via en en mast og kranarm som stod ovenfor maskinhuset.

6.- Grabben ble så satt på en tralle som gikk på jernbaneskinner.

7.- Slik ble det dumpet stein i sjøen og moloen vokste.

8.- Sjøbuen til Anna hadde stormen tatt året før. Tomten ble brukt til blant annet luftmaskin til dykker da molo kaien ble bygget. Luftmaskinen hadde 1 stort hjul på hver side som ble kjørt rundt med håndmakt av 2 stk når dykkeren var nede. Det var tungt å stå og snurre rundt så de skiftet hver 10 minutter.

9.- Året etter tok stormen enden av moloen og de hentet stein i Nordøy for reparasjon. Gamle nøstet vårt som hadde stått på bryggen utenfor moloen ble også delvis ødelagt da sjøen slo tilbake fra moloen. Nøstet ble så satt opp igjen der hvor Maskinhuset hadde stått.