Der hvor solen går ned på bildet ligger U-864 med sin 65.000 kg kvikksølvlast på 150 meters dyp.

Ekspertene har hittil fått over 100 millioner kroner for å fortelle oss at alt er trygt i 3400 år fremover bare de får grave masse stein over.

Dessverre kom det 7.november 2017 et jordskjelv i nærheten med styrke 3.8 med senter ca.15 km unna.

Men slike små bagateller som kan forstyrre regnestykket kan en vel ikke ta hensyn til?

Dette har blitt en tragikomisk sak. En er fristet til å bruke ironi og humor for å få våre handlingslammede politikere til å våkne.

Ingeniørfirmaet Ingenium AS leverte i 2010 et opplegg til Kystverket der de slår fast at det er mulig å ta opp intakte kvikksølvflasker fra vraket og at alt arbeid er definert som standard subsea konstruksjonsarbeid basert på velkjent teknologi. Er det prestisjehensyn som står i veien for et slikt opplegg?