Skråmetaking (Tare ). Skrevet av Anne-Grete Sulen, datter av Sigmund. Skråmebåten til Sigmund ble hentet av Kystmuseet 25.juni 2018. Bildene tatt av Nina Irene Molde.