Vi har restaurert Gamle nøstet og det har blitt til «Galleri Møljå». Møljå er lokal uttale for Moloen. Åpnet lørdag 14.august 2021. Mange kom på hyggelig besøk……… Meningen er at det skal bli et sted hvor famile og venner kan male og kose seg. ……..Atelie oppe og etterhvert et lite «maritimt museum» nede med gammelt utstyr som teiner, garn, fløtekiste, fjølkipe, bambustrove osv. Vi vil sette navnelapper og forklaring på de forskjellige ting som nok er ukjent for den oppvoksende slekt og de fleste i dag.