«Server» forliset

https://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABServer%C2%BB-forliset

«Server»-forliset skjedde 12. januar 2007 klokken 18.25, da det kypriotisk-registrerte lastebåten MS «Server» med 585 tonn bunkersolje og 72 tonn diesel ombord grunnstøtte ved Hellisøy fyr i Fedje kommune

Hei Egil.

Her er noen bilder fra Sulo 20-21. jan. 2007

Sulo har blitt spart for det meste oljesølet heldigvis.
Det var ikke noe olje inne i sundet.
Jeg kunne ikke se noe oljesøl på brygger og nøstoppdrag, bare noen små
oljeflekker.

Men på vestsiden av Eiet, var det mye olje, og oljeflekker på broen.
På Kleven var det verst, hele Kleven er full av olje.

Noen ærfugler hadde bukket under, noen skarver var oljeskadet.
De lettet da vi kom nært dem og fløy ut på sjøen.

Statens naturoppsyn var inne i sundet på søndag og så etter fugler.
De tok med seg tre døde ærfugler.

Det var litt olje der dere har båtoppdrag, og litt på nordsiden av moloen.

På bildet mot Hellisøy fyr, ser man så vidt masten på «Server» like nord for
fyret.

Du får se hvilke bilder du vil ha med på Sulosiden.

Vi snakkes.
Hilsen Oddmund

Server-forliset, Velforeningens dialog med Kystverket.


Tlf. fra Hansen /Kystverket i dag 29/01-07 med spørsmål om vi kunne lokalisere de verst forurensende områdene i Sulo. Konsulterte Oddmund som var i Sulo forrige helg og selv har jeg vært ute denne helgen. Vi har sendt tilbake på mail kart med Kleven og Sule-eiet (broen) som de verste områdene. Langevågen er også merket av. Bryggen nord for moloen har også fått sitt.

Vi satte spørsmålstegn ved nordsiden av Nordøy da vi ikke er sikker på om noen har sjekket ut dette.

Jeg snakket også med Gard forsikring i dag og meldte fra om bryggen vår utenfor moloen. Bryggen og fortøyningene var tilgriset. Ifølge Gard burde vi vente med å legge ut nye fortøyninger da faren for mer olje søl er tilstede. En død fugl godt pakket inn  i fjær og tjære lå ytterst på bryggen. Jeg har meldt fra til de som steller med det da de er interessert i opplysninger om alle døde fugler for å kartlegge skadeomfanget for disse.

Hvis jeg forstod Ruth Setran/ Gard riktig skulle det også komme mannskap som tok seg av skader på brygger /båter og fortøyninger (er usikker på om jeg misforstod dette).

I alle fall får en erstattet ødelagt tauverk/fortøyninger osv. ta bilder og send med kvttering/regning, men rådet er å vente en stund før en legger ut nytt tauverk..

egil

Hei Egil.

Jeg har i dag 26/1-07 snakket med Kystverket, beredskapsavdelingen v/Ole
Hansen – tlf 90589959. Han er med i planleggingen av saneringsaksjonen.
Han forteller at det skal pågå opprydningsarbeid fremover i samarbeid med
Øygarden kommune. Kommunen bistår med den praktiske delen av
strandsaneringen/oppryddingen.
Han har sett bildene fra Sulo. Målet er at det skal være rensket opp til 1.
april.
Men det avhenger også av værforholdene at de kan holde denne fristen.
Han sier videre at all strandsone skal saumfares.
Sanden og Horsøy er et prioritert område, men der er det friområde for
fugler.
Vi kan kontakte ham dersom det drar ut i tid.

Her er litt mer info om olejsølet:
http://www.kystverket.no/?did=9476004

Hilsen Oddmund

(+ en del mail i ettertid)