Molo bygget 1950-51.

Første vinterstormen etter byggingen ble enden av moloen ødelagt.

Grunnen var nok at på slutten av byggingen ble steinen de tok ut for liten og lett. For å få stor og tung nok stein ble så stein til reparasjon hentet i Nordøy og fraktet til moloen på lekter.

Så ble molokaien ødelagt i storm. Sjøen sprengte opp stykker av kai-platen nedenfra.

Kystverket var villig til å bekoste reparasjon og velforeningen gjorde jobben i 2013. «Osterøyfergen» kom med betongbiler og resultatet ble utrolig bra.  Det ble også hentet stor stein til å fylle inne ved land på utsiden av moloen da sjøen her hadde «spist» stein i mange år. Stor takk til Arvid og Trond som stod for det meste. Vi har nå en molo og kai som holder «de neste hundre år».