Fedje kommunestyre sa i dag 17.juni 2021 NEI til vindturbiner på land og i vann!

DET BLE NEI !  8. juni 2021

Dette innlegget handlar om Fedje og vindkraft, på ein måte er det foreløpig blitt overflødig i debatten! Dette fordi Fedjepolitikarane i Formannskapsmøtet i dag sa nei til all vidare planlegging av vindkraft på/ved Fedje.
Dette er altså politikarar som viser ansvarsfull handlekraft og har Ryggrad med stor R!
Innlegget handlar om kva dei i dag sa nei til og som vi håpar at kommunestyret følgjer opp
Takk til Fedjepolitikarane som vil satsa på merkevara «Landsbyen i havet» og eit blomstrende reiseliv

Enten du er for eller imot, det nærmer seg.

Fra motvind Vestland:
Biletet viser Fedje, vi held fokus på Fedje sidan det er eit «fase null» prosjekt. I dette innlegget ligg eit dokument som omhandlar vindturbinar i skjærgarden nord og vest for innseglinga til Fedje. Dette må være noko av det verste vi har sett, det er eit skuleeksempel på eit katastrofeprosjekt!
Les dokumentet som er vedlagt nederst, det skal leggast fram for Formannskapet i Fedje kommune den 8/6-21
Det er det tynnaste vi har sett nokon gong!
Sitat om folkehelse: «Vindmøller i nærområda kan medføre ein viss støy»
Sitat om aktørar: «Det har vore interesse frå profesjonelle aktørar for energiproduksjon med havvind i områda omkring Fedje»
Altså er det ifølgje dokumentet «Øyane» som er aktuell, i ei salig blanding av landfaste og botnfaste turbinar. Å byggje eit industriområde med turbinar her er rett og slett rasering av eit heilt unikt kystmiljø som vil påvirke natur, dyreliv og menneske i særs stor grad
Lenke til dokument:
Vi følgjer denne saka nøye og har engasjert lokalbefolkning og eksperthjelp i Motvind Norge