Bilder under fra Dugnader / Krabbefester fra 2004 og fremover.

Starten for Velforeningen var å få en brannpumpe til øyen etter at en hytte brant ned etter lynnedslag 2003.

Så gikk det videre med «Heimtun» som kom med sand til veien 2004.