Bofaste i Sulo 1910 – 51 personer

Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted Kilde
16.04.1871 Manger hf g Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
22.03.1878 Hjelme hm g Fiskerkone Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
12.06.1906 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
13.03.1865 Hjelme hf g Lods og fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
25.02.1862 Herlø hm g Lodshustru Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
13.03.1888 Hjelme s ug Til sjøs Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
07.10.1892 Hjelme s ug Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
22.10.1901 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
04.11.1910 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
22.02.1890 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
16.01.1895 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
12.03.1897 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
05.06.1899 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
18.05.1904 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
1829 Hjelme fl e Fiskerenke Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
18.05.1862 Hjelme hf g Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
15.09.1855 Hjelme hm g Fiskerkone Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
20.10.1896 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
01.01.1888 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
02.10.1860 Hjelme hf g Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
13.04.1870 Hjelme hm g Fiskerkone Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
15.02.1893 Hjelme s ug Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
15.06.1895 Hjelme s ug Fiskersøn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
23.06.1904 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
14.10.1890 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
24.12.1897 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
06.09.1900 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
1830 Hjelme fl e Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
1822 Hjelme fl e Lodsenke Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
29.12.1873 Hjelme hf g Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
24.03.1869 Hjelme hm g Fiskerkone Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
08.10.1894 Hjelme s ug Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
29.03.1898 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
05.06.1900 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
27.09.1902 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
03.03.1905 Hjelme s ug Søn Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
27.01.1896 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
13.06.1907 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
25.01.1854 Hjelme hf g Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
29.08.1860 Manger hm g Fiskerkone Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
18.11.1884 Hjelme s ug Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
15.09.1839 Manger hf g Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
29.09.1850 Manger hm g Fiskerkone Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
21.06.1885 Hjelme s ug Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
22.09.1887 Hjelme s ug Fisker Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
24.05.1882 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
27.05.1878 Manger hf g Til sjøs Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
04.03.1882 Hjelme hm g Sjømandskone Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
02.10.1904 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
27.07.1906 Hjelme d ug Datter Hjelme: Sulen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred

Hus nr.27

Nr. Namn Kj Siv BustFam Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Nils Rasmussen m g b hf Fisker 16.04.1871 Manger n s

002 Maria Hansdatter k g b hm Fiskerkone 22.03.1878 Hjelme n s

003 Ragnvald Nilsen m ug b s Søn 12.06.1906 Hjelme n s

Hus nr.2

Nr. Namn Kj Siv BustFam Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Albrigt Jacobsen m g b hf Lods og fisker 13.03.1865 Hjelme n s

002 Oleanna Rasmusdatter k g b hm Lodshustru 25.02.1862 Herlø n s

003 Gabriel Albrigtsen m ug f s Til sjøs 13.03.1888 Hjelme n s Sannsynleg opphaldstad:  !!

004 Alfred Albrigtsen m ug b s Fisker 07.10.1892 Hjelme n s

005 Jakob Albrigtsen m ug b s Søn 22.10.1901 Hjelme n s

006 Rasmus Albrigtsen m ug b s Søn 04.11.1910 Hjelme n s

007 Regina Albrigtsdatter k ug f d Datter 22.02.1890 Hjelme n s Sannsynleg opphaldstad:  Skjold i Hjelmen

008 Olufine Albrigtsdatter k ug b d Datter 16.01.1895 Hjelme n s

009 Aletta Albrigtsdatter k ug b d Datter 12.03.1897 Hjelme n s

010 Oline Albrigtsdatter k ug b d Datter 05.06.1899 Hjelme n s

011 Klara Albrigtsdatter k ug b d Datter 18.05.1904 Hjelme n s

012 Gunvor Johannesdatter k e b fl Fiskerenke Hjelme n s

Hus nr.7

Nr. Namn Kj Siv BustFam Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ole Magnesen m g b hf Fisker 18.05.1862 Hjelme n s

002 Bertina Nilsdatter k g b hm Fiskerkone 15.09.1855 Hjelme n s

003 Oluf Olssen m ug b s Søn 20.10.1896 Hjelme n s

004 Anna Olsdatter k ug b d Datter 01.01.1888 Hjelme n s

Hus nr.5

001 Martinus Gundersen m g b hf Fisker 02.10.1860 Hjelme n s

002 Monsine Endresdatter k g b hm Fiskerkone 13.04.1870 Hjelme n s

003 Gustav Martinusen m ug b s Fisker 15.02.1893 Hjelme n s

004 Mikal Martinusen m ug b s Fiskersøn 15.06.1895 Hjelme n s

005 Mons Martinusen m ug b s Søn 23.06.1904 Hjelme n s

006 Emelie Martinusdatter k ug b d Datter 14.10.1890 Hjelme n s

007 Monsine Martinusdatter k ug b d Datter 24.12.1897 Hjelme n s

008 Anna Martinusdatter k ug b d Datter 06.09.1900 Hjelme n s

009 Endre Monssen m e b fl Fisker Hjelme n s

010 Kari Monsdatter k e b fl Lodsenke Hjelme n s

Hus nr.6

001 Marius Eriksen m g b hf Fisker 29.12.1873 Hjelme n s

002 Anna Hansdatter k g b hm Fiskerkone 24.03.1869 Hjelme n s

003 Hilmar Mariusen m ug b s Fisker 08.10.1894 Hjelme n s

004 Osvald Mariusen m ug b s Søn 29.03.1898 Hjelme n s

005 Kornelius Mariusen m ug b s Søn 05.06.1900 Hjelme n s

006 Herman Mariusen m ug b s Søn 27.09.1902 Hjelme n s

007 Nordman Mariusen m ug b s Søn 03.03.1905 Hjelme n s

008 Magdalene Mariusdatter k ug b d Datter 27.01.1896 Hjelme n s

Hus nr.3

001 Olai Andersen m g b hf Fisker 25.01.1854 Hjelme n s

002 Magdeli Johannesdatter k g b hm Fiskerkone 29.08.1860 Manger n s

003 Anton Olaisen m ug b s Fisker 18.11.1884 Hjelme n s

Hus nr.26

001 Kristen Halvorsen m g b hf Fisker 15.09.1839 Manger n s

002 Bolette Mikkelsdatter k g b hm Fiskerkone 29.09.1850 Manger n s

003 Kornelius Kristensen m ug b s Fisker 21.06.1885 Hjelme n s

004 Kristian Kristensen m ug b s Fisker 22.09.1887 Hjelme n s

005 Mariane Kristensdatter k ug b d Datter 24.05.1882 Hjelme n s

Hus nr.1

001 Elias Sætre m g f hf Til sjøs 27.05.1878 Manger n s Sannsynleg opphaldstad:  Tilsjøs

002 Nilsine Olaisdatter k g b hm Sjømandskone 04.03.1882 Hjelme n s

003 Marie Eliasdatter k ug b d Datter 02.10.1904 Hjelme n s

004 Olufine Eliasdatter k ug b d Datter 27.07.1906 Hjelme n s

005 Emma Eliasdatter k ug b d Datter 28.04.1909 Hjelme n s