Her vil vi fortelle litt om de som reiste ut fra Sulo og Nordøy under krigen. Vi tar med Ole Olsen som var født i Sulo men bodde på Hernar. Mange fra de forskjellige øyene reiste over til England. De tjenestegjorde stort sett i Handelsflåten og Marinen. De fleste var jo godt kjent med sjølivet.

Her skal vi fortelle litt om Oskar fra Hus nr.7, Nils Olai fra Hus nr. 3 , Joakim Wilhelm fra Hus nr.1 ,  Alfin Nordøy fra Hus nr.21 og ikke minst Ole Olsen fra Hernar. Han var født i Sulo, Hus nr. 26 . Alle reiste ute under krigen.

Den norske tankskipsflåten var verdens mest moderne, og besto av 247 skip på til sammen 1,8 mill. brt. (40 prosent) av den rundt 4,6 mill. brt. store handelsflåten. Dvs. at 18 pst. av verdens tankskipstonnasje var på norske hender. Bare Storbritannia og USA hadde en større tankskipsflåte.   http://www.aftenposten.no/norge/Norge-var-en-stormakt-536969b.html

Særlig viktig var tankfarten. Under krigen totalt ble 19% av all olje til Storbritannia transportert med norske tankskip, da krigen var inne i sin mest vanskelige periode i 1941-42 var den norske transporten oppe i 30-40 %. Et engelsk fagtidsskrift skrev på denne tiden at » den norske handelsflåte er mer verdt for de allierte enn en million soldater». |

http://web.hist.uib.no/digitalskolen/motstand/handelsflaaten.htm

http://www.warsailors.com

http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Norske_skipsforlis_2.verdenskrig