Ole Olsen var født i Sulo, Hus nr.26, men bodde sitt voksne liv på Hernar. I boken om slekten står det at faren kjøpte hus på Hernar 1.juli 1897. Ole Olsen er født i 12.februar 1898, bare 7 mndr etterpå.. Jeg vet at han fortalte meg (Egil) da jeg begynte i Marinen 1960-66 (noe som vakte hans interesse) at han var født i Sulo. Så her har det nok vært en tid hvor familien bodde delvis begge steder i en overgangsperiode.

Kilde: Fra boken ”Slekten vår gjennom ca. 200 år” av Atle Stormark.

  • Kristen Halvorsen Sulo, f.11.10.1840-, d.21.01.1911 (usikker dato, kan være 24.01.1911)
  • Gift første gang med Magnille Olsdatter Sulo, f. 1845(46)-, d.08.05.1880.
  • Gift andre gang med Bolette (Bol) Mikkelsdatter Sulo, 29.09.1849-, d.01.05.1926.
  • Kristen omkom på sjøen sammen med 3 av barna.
  • Deriblant far til Ole Olsen. Ole Olsen var da 13 år.
  • Til venstre bilde av Ole Olsen.
  • Under har vi bilde av Ole Olsen sin far som også het Ole.
  • Til høyre bilde av Bolette (Bol) sine foreldre.
  • Han heter Mikkel Olsen Håland, f.1805-, d.1868. Hun Helga Knudsdatter Sulo,, f.1811- d. 1868 ?
  • Bryggen til Kristen (bestefar til Ole Olsen). Bildet er fra 21.juni 1869.