Modell av Oselver. Dette var den vanligste fiskebåten i Sulo frem til motorbåtene kom på 1930-40 tallet.