Historie-Sulo: 1900-1925

Folketelling 1910 viser at 50 personer var bofast i Sulo, 16 i Nordøy, Sanden 52, Lyngøy 24, Hernar 110.

Husene vi ser på bildet ble bygget fra litt før århundreskiftet 1900 og fremover.

Rike sildefangster i området i denne perioden 1900-1920 var nok medvirkende årsak til dette. Spesielt 1910-11 sies det. Rike sildefangster kan en få i dag også. Se bildet av Sigmund sin fangst i 2010, hundre år etterpå.

 • 1910 ble det bygget bro over Suleeiet der Sulo nesten er delt i to.
 • Ytterstein til broen ble nok tilført på lekter «ferdig laget» fra et av de mange slike steinbrudd som fantes i Hordaland på den tiden.
 • Men til fylling inni ble det tatt stein fra sjøkanten nedenfor Hus nr.5.
 • Samtidig ble det søkt om molo i Nordøysundet, men det skulle enda gå 40 år før den kom på plass.
 • 1918-19 ble skolehuset bygget.
 • Beliggenhet sør i Sulo for å dele på skoleveien for Sanden og Nordøy da disse måtte i robåt for å komme til skolen.
 • 1921
 • Los Gunder Nilsen,Nordøy,var også postekspeditør (posted Hernar, men adressen til Sulo og Nordøy var Nordøens Brevhus.)
 • 1922 kom telefon til Sulo. Den ble installert hos Albrikt Jacobson Sulen , Hus nr.2.   Grunnen til at det kom telefon skal ha vært at det om vintrene lå mange båter med sildefiskere i Nordøysundet i perioder. Det var etter påtrykk fra disse at telefonen kom på plass.
 • Telefonen krevde plass og pass og vakt til alle døgnets tider. Albrigt sin husstand kunne da tydeligvis oppfylle disse kravene.
 • Han hadde 2 hjemmeværende døtre på den tiden. En resurs som de kunne  bruke som telefondamer.
 • Telefonkabelen kommer i land sør på øyen og så ble det montert stolper hele veien til nord på øyen. En unødvendig omvei hvis det hadde vært telefondamer tilgjengelig sør på øyen. Men det var det tydeligvis ikke.
 • Telefonen ble senere overtatt av Johan Jensen ,Hus nr.8, og enda senere av Oskar Sulen ,Hus nr.7.
 • Idag har mobiltelefonen revolusjonert kommunikasjonen og er til god hjelp når vi er i Sulo.