28.februar 2019: —-Den planlagte rørtraseen er nå flyttet til bare å gjelde Hjeltefjorden…..Hva de tenkte på da det også ble lagt plan for å legge den gjennom Sulesundet vitner vel bare om en ting (se nederst).

Det planlegges rør fra Kollsnes til Nordsjøen, muligens også gjennom SULESUNDET

13.februar 2018 :

Uten å starte en diskusjon om klima og CO2 så skal det nå legges en rørledning fra Kolsnes ut til Nordsjøen hvor det skal deponeres CO2 på 1000-2000 meters dybde. Skal fraktes med skip fra Østlandet, losses og mellomlagres på Kolsnes for så å sendes i rør engang i fremtiden. Ny «månelanding»? ….Men en undres litt over hvorfor den muligens også skal gå gjennom SULESUNDET ?

Sitat: «Det skal fangast CO2 frå industrianlegg på austlandet som skal transporterast med skip til mottaksanlegg i NATURGASSPARKEN Kollsnes.Her vil CO2 pumpast over frå skip til tanker på land , før den vert send i røyr og injisert og permanent lagra omtrentleg 1000-2000 meter under havbotn. » sitat slutt.

16.februar 2018 :

For de som måtte være interessert. Nylig skrevet artikkel om fangst, transport og lagring av CO2.

http://www.norskpetroleum.no/miljo-og-teknologi/fangst-transport-og-lagring-av-co₂/

http://www.gassnova.no/no