Nok en dugnadshelg med Corona restriksjoner. Men det er satt opp liste for gjøremål utover vår og sommer.

Alternativ dugnad 2021 Sulo krins ve og vel
Hei alle
Åretes felles-dugnad som normalt skulle være samme helg som årsmøte kan dessverre ikke praktiseres på samme måte som tidligere grunnet korona .
Som et alternativ til en fellesdugnad tenker vi at det kan deles opp i dugnadskohorter og at den enkelte oppgave kohorten skal gjøre utføres i løpet av vår og sommer.
Vi trenger at en eller to husstander går sammen og at en person er kontaktperson for sin lille dugnads-kohort. Man besørger nødvendige smittevernstiltak internt i kohorten
11 forskjellige dugnadsoppgaver følger under her og kontaktpersonen for den enkelte dugnads-kohort velger seg en dugnadsoppgave de ønsker å utføre og melder denne inn.
Når jobben er gjort kan gjerne kohort-ansvarlig legge ut noen bilder på FB-siden til Sulo Krins dersom dette passer.
Alternative dugnadsaktiviteter som kan velges mellom er:
Oppgave 1) Forskale og armere siste støpe-kant på sørside av bro, klar til støpning
Oppgave 2 ) Støpe og rive forskaling på støpe-kant , samt rengjøring av forskaling og utstyr.
Oppgave 3) Vedlikeholde gangstier sør, rydde-sag
Oppgave 4) Vedlikeholde gangstier nord, rydde-sag
Oppgave 5) Slemme kai-skur
Oppgave 6) Lage en ny dør til kaiskuret nede. Utvides om mulig med 20 cm og med nye beslag/lås
Oppgave 7) Pakke ut nytt strømaggregat, og stelle dette klart til bruk. Muligens lage bruksanvisning
Oppgave 😎 Starte, prøve og kjøre brannpumpe og prøve brannslangene som ligger i kaiskur.
Oppgave 9) Gjennomføre vernerunde i brannpumpe-hus
Oppgave 10) Luke ugress eller svi ugress med ugressbrenner på vei.
Oppgave 11) Brannpumpe-hus: Male sørside og henge opp brannstige på nordside
Kontaktperson for den enkelte Kohort kan få utfyllende detaljer på arbeidsoppgaven ved å kontakte styret.
For styret /03.05.21
Tommy Olafsen