Bevilget 30 millioner kroner i 2019 budsjettet for tildekking av 67.000 kg kvikksølv ombord på U-864

Gratulerer!!

Så fikk regjeringen Erna Solberg  (H+ FRP+ V) sitt evigvarende minnesmerke.

Grave litt sand over 67.000 kg kvikksølv om bord på U-864 i stedet for å ta det opp.

Det går over til nervegiften metylkvikksølv hvis verdens største punktutslipp lekker ut. Det blir tatt opp i næringskjeden fra de minste organismer og videre tilslutt til skalldyr og fisk som vi spiser.

Men det er klart vi skjønner at det gir mer prestisje / status å reise til FN og gi 1.6 milliarder kroner de neste 4 år til miljøtiltak for forurensing i havet globalt.

Så hvorfor kaste bort pengene her hjemme?

Det gir jo ingen prestisje / status eller flotte omtaler.