Ballastvann fra Tankskip Havnene Mongstad og Sture regnes som høyrisikoområder.