U-864 Nye undersøkelser

Kilde BT.no  13.05.2024

Nye undersøkelser av Fedje-ubåten

– Regjeringen går videre med en trinnvis prosess. Det betyr at Kystverket først skal undersøke hvor mye av kvikksølvlasten som kan hentes opp på en trygg og forsvarlig måte. Deretter kan arbeidet med å hente opp så mye som mulig starte, sa Marianne Sivertsen Næss.

Det betyr at Kystverket i høst skal gjøre forberedende undersøkelser.

– Så skal større undersøkelser gjøres våren og sommeren 2025. Disse undersøkelsene skal vise hva og hvor mye av kvikksølvet som faktisk kan hentes opp, sa Sivertsen Næss.

Sulo kommentar:

 Kystverket som 4 ganger har sagt nei til heving skal stå for undersøkelser igjen. Mer Mollbo får vi ikke.

Regjeringen sier de er innstilt på å få opp den giftige kvikksølvlastene i nazi-ubåten utenfor Fedje. Men først skal nye undersøkelser gjøres.

Regjeringen kan ikke garantere at de 67 tonn med kvikksølv som trolig befinner seg i og ved ubåten, blir fjernet.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe møtte tidlig mandag morgen opp på den gamle fergekaien på Knarvik. De hadde innkalt presse for å fortelle om regjeringens plan om hvordan de vil gå videre med konklusjonen fra det siste ekspertutvalget som har utredet løsninger for ubåtvraket.

– Vi ser at ekspertutvalget mener kvikksølvet kan hentes opp, og regjeringens målsetting er å hente opp så mye som overhodet mulig. Men det er klart at vi har behov for mer kunnskap. Det er nettopp det undersøkelsene skal gi oss. De store undersøkelsene i 2025 skal danne grunnlaget for en plan for arbeidet i 2026, sier Marianne Sivertsen Næss.

– Men dette er ikke en garanti til folk på Fedje om at kvikksølvet blir hentet opp?

– Vi følger ekspertutvalgets anbefalinger. Vårt mål er å hente opp kvikksølvet, slik ekspertutvalget mener er mulig.

– Men regjeringen kan ende opp med en konklusjon der dere sier det ikke er mulig å fjerne kvikksølvet?

– Jeg mener det alltid er viktig å ha kunnskapsbasert beslutninger, så selvfølgelig, alt er teoretisk mulig. Men vi har et klart mål om å få opp så mye som mulig av kvikksølvet og det skjer på en forsvarlig og bærekraftig måte, Marianne Sivertsen Næss.