Tanker rundt Kvikksølvubåten U-864 Egil Norvald Sulen mailegil(et)gmail.com mobil 932 00 525 – 11. januar 2017 Side 1 av 1

Jeg har nylig blitt bedt fra politikerhold om å sette ned på et A4 ark mine tanker om U-864 og dens kvikksølvlast.

Det må understrekes at dette er min personlige mening men håper at det kan hjelpe til å få en løsning på saken.

Min bakgrunn:

Oppvokst på øyen Sulo rett sør for Fedje. U-864 ligger ca i samme avstand fra øyen som fra Fedje.

Jeg er blant annet teknisk utdannet fra 6 år i Sjøforsvaret  med 1 år i Tyskland hvor vi testet og overtok Kobben ubåter midt på 1960 tallet.

 1. Det vi trenger nå er politikere som kan ta en beslutning om å ta opp kvikksølvet og la vraket og området rundt bli tildekket etterpå.
 2. Det meste om ubåten og kvikksølvet er nå kjent i inn – og utland for de som er interessert så det skal jeg ikke gå inn på her.
 1. Kystverket som faglig instans har malt seg inn i et hjørne etter å ha hørt på konsulenter med mer eller mindre virkelighets oppfatning.
 2. Kystverket vil derfor aldri gå tilbake på sine 3 eller 4 anbefalinger om tildekking. Å påstå i rapporter at tildekking vil være sikkert i 3000 år er hinsides all fornuft og viser hvor lite en har skjønt av det hele.
 3. De garanterer at det for eksempel ikke skal komme jordskjelv her de neste tusenårene som kan få de følger at 65 tonn kvikksølv renner ut og omdannes til metylkvikksølv som tas opp i næringskjeden!
 1. Risiko: Jeg er enig i at heving av hele vraket er det som innebærer størst risiko for at noe kan gå galt.
 2. Støttemurer som nå lages kan en heller ikke argumentere mot.
 1. Men hvorfor kan vi ikke bare ta opp kvikksølvet og la vraket ligge? Vi har teknikken.
 2. 65000 kg kvikksølv ligger i 1800 beholdere i kjølkassene bortsett fra det som måtte ha forsvunnet ved torpederingen. Hver beholder veier ca.36 kg.
 1. Det er allerede utført borring inn i en kjølkasse men den var tom. Men så er det vel bare å få borret i alle og få opp det en kan før alt tildekkes?
 2. Området rundt støvsuges og tildekkes etterpå som allerede foreslått av Kystverket.
 3. Det vil aldri bli ro rundt denne saken hvis dette tildekkes uten å ta opp kvikksølvet først. Det vil stå som en skamplett å etterlate til de neste generasjoner.

Saken engasjerer og vil igjen bli en het potet for politikerne. DETTE ER DET BARE POLITIKERNE SOM KAN SKJÆRE GJENNOM OG FÅ IGANGSATT. SAKEN HAR VÆRT NOK UTREDET TIL Å FATTE EN BESLUTNING.

Vil dere vite mer om det jeg har om U-864 kan dere gå inn på   https://sulo.no/ og se under MILJØ. Dette er en webside som jeg nå holder på med og vil være klar til påske. Dette blir da en oppgradert og mer moderne versjon som skal erstatte og ta over domenenavnet til min webside om øyen www.sulo.no som jeg har driftet siden 2001. Websiden skal ta vare på slekt og historie for et lite øysamfunn som ble fraflyttet men ble tatt i bruk igjen. Og fortelle litt om miljøtrusler for barn og barnebarn. Og hva politikerne gjorde og ikke gjorde.