For digitalisering av gamle bilder https://www.davidsfotorepro.no/privat

Her kan du se oppgradert bilde av Oddmund sin mormor Karen.