Litt historie fra Napoleonskrigen og vår naboøy Hernar. (Du husker kanskje Terje Viken diktet fra den tid?) https://www.ibsen.uio.no/DIKT_Diktht%7CDiTerjeVigen.xhtml?modus=enkeltdikt