I «gamle» dager rodde /seglet de til Bergen og solgte fangsten på / ved fisketorget. Å ro med en «flytekiste» (fløtekiste / fiskekiste) full av fisk på slep er som å gå ett skritt frem og to tilbake. Jeg vil tro at de foretrakk å segle!

Didrik Grønvold om folkelivet på Fisketorget

«Thi den bergenske dialekt har navnlig hos kvinderne norget forunderlig skingrende og skrikende i sin klang, der minder om søfugleskriget».