Folkeopprør mot klimahysteri

Ny protestgruppe med eksplosiv vekst
 
Og nå har det demret for folk. 7. februar, en uke etter at Miljødirektoratet la frem Klimakur 2030 rapporten, ble Facebookgruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet startet. 18. februar, altså etter bare 11 dager, har denne gruppen fått drøyt 90.000 medlemmer.
 
Slikt engasjement viser at klimaspørsmålet er svært brennbart. At et slikt folkelig engasjement vil få politiske konsekvenser, synes nå rimelig åpenbart.