Fyr og merker

Hellisøy fyr. Bilde tatt 1869. Husene brant ned 1923 etter et lynnedslag.

https://no.wikipedia.org/wiki/Hellis%C3%B8y_fyr

Fyrlykter 

For å forstå og ha nytte av fyrlyktene må en ha et kart i tillegg eller være så lokalkjent at en kjenner fyrenes lyskarakter fra hverandre

Utsnitt fra sjøkart nr.23 

 • Tegningen av Hellisøy fyr ( i kartet nedenfor) er for å vise at den har 2 hvitmalte felt på midten

 • Dette er et innseilingsfyr og er merket slik for å skilles fra andre innseilingsfyr når det er lyst på dagtid

 • Til venstre tegning av en vanlig fyrlykt som det finnes utallige av langs vår langstrakte kyst

 • 1 nautisk mil (kvartmil)=1852 meter

 • 1 sjømil = 4 kvartmil =1852*4 =7408 meter

  Kilde: Egil Sulen

 • Nordøy fyrlykt     
 • Oc (3)10s = fast lys avbrudt av 3 mørke perioder, alt  innenfor 10 sek
 • Hellisøy fyr

 • FFI W 30s = Fast hvitt lys brudt av et blink med større lysstyrke hvert 30 sekund

Det står til sammen 19.992 seilingsmerker langs den Norske kyst, Rundt 13.500 faste merker, 1980 flytende merker, 4164 fyrlykter og lanterner, samt 77 ubemannede fyr . En stor del av disse er mellom 50 og 100 år gamle.

Kilde:Bladet Rednings-skøyta 4/2002

 • Allerede i 1655, under Fredrik III, begynte admiralitetet i København å legge ut sjømerker ved den norske kysten.
 • I 1841 fikk nordmennene, nå under svensk herredømme, sitt eget fyrvesen.
 • Sine steder, helt frem til 1996, brukte man oljelamper som måtte fylles hver 14. dag.

Kilde:BT

 • Eksempel:
 • Du skal navigere i de GULE sektorene fra fyrlyktene for ikke å gå på grunn
 • Kommer du mot sør på vestdsiden av Fedje mot Sulo seiler du mot Nordøy lykt i GUL sektor
 • Ved sydspissen av Fedje (Hellisøy fyr-helgul sirkel) seiler du inn Fedjeosen
 • Du skal nå seile mot GUL sektor på neste fyrlykt, avhengig av hvor du skal
 • Fyrlykter i nærheten av hverandre har forskjellige lyskarakterer som står oppført i kartet slik at de ikke skal forveksles
 • Å navigere sikkert på sjøen er å vite hvor du er til enhver tid. Det kan høres enkelt ut, men den som har prøvet det i vintermørke, snøbyger og tåke vet at det kan være fort gjort å ta feil av en fyrlykt. Men her som ellers, øvelse gjør mester
Lyskarakter De viktigste lyskarakterer skjematisk fremstilt Beskrivelse Int. forkortelser
Fast Vedvarende lys av samme styrke og farge. F
Okkulterende Lysperioden er lengre enn mørkeperioden Oc
Gruppe okkulterende Oc (2)
Isofase Like lange lys- og mørkeperioder. Iso
Blink Blinket er kortere enn mørkeperioden og blinkene er like lange. Fl
Langblink Blinket er 2 sek. eller lengre Lfl 10s
Gruppeblink Fl (3)
Hurtigblink Fortrinnsvis 60 blink pr. minutt.

Kontinuerlig hurtigblink.

Q
Gruppe hurtigblink Q (3) 10 (s)
Avbrutt hurtigblink IQ
Rask hurtigblink Fortrinnsvis 120 blink pr. minutt.

Kontinuerlig rask hurtigblink.

VQ
Gruppe rask hurtigblink VQ (3)
Avbrutt rask hurtigblink IVQ
Ultra hurtigblink Fortrinnsvis 240 blink pr. minutt.

Kontinuerlig ultra hurtigblink.

UQ
Avbrutt ultra hurtigblink IUQ
Morsekode Mo (K)
Fast med blink Fast lys, med jevne mellomrom brutt av et blink med større lysstyrke. FFl 10s
Vekslende Vedvarende lys som skifter farge med jevne mellomrom. Al WR