Havsøppel i alle varianter

Innsamlingen av marint avfall nærmer seg slutten for i år (2017), Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)skal ordne med helikoptertransport i løpet av de nærmeste ukene. ……..* På «Kleven» er det samlet inn 20 big bags …………* På «Perhølo» er det samlet inn 6 big bags …………..* På «Langevågen» er det samlet inn 4 big bags. ……….Totalt 30 big bags……….. Vi har fått tilbakemelding fra BOF som synes vi har gjort en fantastisk innsats med innsamlingen av marint avfall. …….En stor takk til alle som har vært med på denne krevende og viktige dugnaden.

Fredag 1. September var FONNAFLY AS og Blom Fiskeoppdrett As, koordinert via Bergen og Omland Friluftsråd – BOF med midler i fra Klima- og miljødepartementet langt ute i havgapet i Øygarden, nærmere sagt Sulo å hentet 32 big bags med eierløst marint avfall, som fantastiske Sulo Krins Ve og Vel har ryddet gjennom sommermånedene.

Legger ved skildring, og beskrivelse i fra ryddeaksjonen som forteller oss om hardt arbeidt og utfordringene en står ovenfor langs kysten vår:

«Vi har fått ryddet det som ligger mest tilgjengelig oppe synlig i det øverste laget av marint avfall.
Men det er mye plast, tauverk og annet som ligger begravet lag på lag nedover i marken på det stedet vi har samlet inn mest på.
Men det er dessverre ikke mulig å rive det løs for hånd, da må det nok en gravemaskin til for å få det løst og samlet opp.
Det har samlet seg opp i mange år, og så har det grodd ugress over.
Det som ligger lag på lag nedover i marken er også fullt av gammelt brakkvann, så det stinker noe enormt.
Må nevne at det har vært slitsomt og krevende å få samlet sammen det som vi har klart hittil, men det har også vært en viktig dugnad.

Der vi har trodd at det bare ligger litt plast og isopor, viser seg at det er mye som ikke er synlig når man begynner å plukke i det.

Vi var overrasket over mengden av plastsekker og poser som bare hadde gjemt seg bak det som lå synlig tilgjengelig.

Det som vi også ser er at gammel plast som kanner, flasker, bokser, poser og sekker, er blitt så porøse at bare man tar i dem så knekker de opp i mange småbiter, og gjør opprydningen mye mer krevende.

Tilførsel av nytt marint avfall er der hele tiden, vi fant veldig mye små biter av tauverk er blant det som kommer inn fra havet som nytt avfall.» – Oddmund Sulen, Leder Sulo Krins Ve og Vel, August 2017