Hus #1- Ole Halverson (Nilsine 4 x tipp-oldefar far side)

Hus #1- Ole Halverson (Nilsine 4 x tipp-oldefar far side)

Ole Halverson, bodde Nordre Sæle. Ole var leilending:

Foreldre:

Søsken :

Gift : (ikke navn)

Barn: Iver 1681-, Halver 1695-, Rasmus 1698-1778.

Leilending = person som leier dyrkingsjord av grunneieren, jfr. bygseloven.

L-vesenet var meget utbredt i Norge. Ca. år 1200 var 2/3 av alle bønder leilendinger. I 1625 var det ca. 26.000 leilendinger og 12.000 selveiende bønder. Systemet er i dag praktisk talt forsvunnet. (Kilde Cappelen leksikon 1981.