Hus nr.22- Bygget av Johan Andersen. Han ga seg som los og Gunder overtok som los i 1899. Men hvor ble det av Johan? —– Nylig har jeg i forbindelse med undersøkelser hos Kystverket funnet at han i 1908 har skrevet et brev fra Amerika.—- Det gjelder tillatelse til Kystverket å ta ut stein til bygging av Broen i Sulo som stod ferdig i 1910. Han har da tydeligvis forsatt eid i Nordøy. Han gir sin tillatelse siden Lars og Johan også har gjort det.

Johan var fra Austrheim og var Los.

Gunder overtok som los 1899 da han fikk losstilling i Nordøy og flyttet fra Lyngøy.

Johan flyttet til Amerika og eide fortsatt hus og eiendom i 1908 da han ga tillatelse til steinuttak for broen som forband Sulo ved Suleeide. Ferdig 1910. Nårtid Gunder Nilsen overtok hus og eiendom vet vi ikke.

Bildet til venstre viser Huset i Nordøy til høyre øverst.

Nederst til høyre var båtplassen. Her ble det tatt ut stein til reparasjon av moloen og fraktet med lekter.

Nederst kan en også se posthuset (Nordøens brevhus). Her la rutebåten til etter 1928 da Gunder hadde fått bygget kai.

Bildet viser EIRA ved kaien.

Folketellling 1891 viser:

1841 Manger hp g Gaardbruger Fisker og Lods Selveier Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1858 Manger hu g Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1870 Manger s ug Matros til Søs Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1874 Manger d ug ved Gaardsdrift og Kreaturstel Hj.Gd. Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1883 Manger s Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1884 Manger s Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1886 Manger s Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
00.08.1889 Manger d Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred

Folketellingen 1900 viser at familien Johan Andersen har flyttet.

Gunder Nilsen fra lyngøy har overtatt Losstillingen 1899.

Folketellingen 1900 viser:

1857 Manger herred* Hf g Lods Fisker Gårdbruger Manger: Nordøen Folketelling 1900 for 1261 Manger herred
1885 Manger herred* S ug Søn Manger: Nordøen Folketelling 1900 for 1261 Manger herred
1872 Manger herred* Tj ug Tjenestepige Manger: Nordøen Folketelling 1900 for 1261 Manger herred

Folketelling 1910 viser:

27.01.1857 Hjelme hf g Lods og gaardbruker Hjelme: Nordøen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
04.07.1876 Hjelme tj ug Tjenestepike Hjelme: Nordøen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred