Hus nr.22- Bygget av Johan Andersen.

Johan var fra Austrheim og var Los.

Gunder kjøpte huset 1899 da han fikk losstilling i Nordøy og flyttet fra Lyngøy.

Bildet til venstre viser Huset i Nordøy til høyre øverst.

Nederst til høyre var båtplassen. Her ble det tatt ut stein til reparasjon av moloen og fraktet med lekter.

Nederst kan en også se posthuset (Nordøens brevhus). Her la rutebåten til etter 1928 da Gunder hadde fått bygget kai.

Bildet viser EIRA ved kaien.

Folketellling 1891 viser:

1841 Manger hp g Gaardbruger Fisker og Lods Selveier Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1858 Manger hu g Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1870 Manger s ug Matros til Søs Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1874 Manger d ug ved Gaardsdrift og Kreaturstel Hj.Gd. Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1883 Manger s Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1884 Manger s Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
1886 Manger s Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred
00.08.1889 Manger d Manger: Nordøen Folketelling 1891 for 1261 Manger herred

Folketellingen 1900 viser at familien Johan Andersen har flyttet.

Gunder Nilsen fra lyngøy har overtatt Losstillingen 1899.

Folketellingen 1900 viser:

1857 Manger herred* Hf g Lods Fisker Gårdbruger Manger: Nordøen Folketelling 1900 for 1261 Manger herred
1885 Manger herred* S ug Søn Manger: Nordøen Folketelling 1900 for 1261 Manger herred
1872 Manger herred* Tj ug Tjenestepige Manger: Nordøen Folketelling 1900 for 1261 Manger herred

Folketelling 1910 viser:

27.01.1857 Hjelme hf g Lods og gaardbruker Hjelme: Nordøen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred
04.07.1876 Hjelme tj ug Tjenestepike Hjelme: Nordøen Folketelling 1910 for 1259 Hjelme herred